Lukk

Høy resultatvekst blant posisjonene

Indias økonomi vokste med 6,3 % i løpet av det siste kvartalet. Det er litt bedre enn forgående kvartal, da aktiviteten falt som følge av at det ble innført et nasjonalt momssystem i juli.

En annen positiv nyhet var at Moody´s oppgraderte Indias kredittrating med ett nivå. Det gir mulighet for lavere obligasjonsrenter og lavere finansieringskostnader for banksystemet. Etter rapportsesongen befinner det indiske aksjemarkedet seg i en form for vakuum. Selskapenes fortjeneste i kvartalet økte med kun 6 % totalt sett – ikke akkurat imponerende. Forventningene for hele 2017 var at fortjenesten skulle øke med 12 %. Når markedet er priset til 18,5 ganger årlig fortjeneste, kan en økning på 6 % virke noe svakt.

Det er flere grunner til at fortjenesten er svak dette året. Selskapene utsetter investeringene, delvis fordi de har ledig kapasitet og ikke har behov for å investere, og delvis fordi gjeldsgraden i næringslivet allerede er høy. De statseide bankene kan ikke øke utlåningen før tidligere kredittap har blitt avskrevet. Privat forbruk på landsbygden påvirkes negativt av at de globale kornprisene er lave. Regjeringen har store planer om investeringer i infrastruktur, men gjennomføringen går langsomt. Eksportbransjene IT, service og legemidler gjør det også svakt.

Veksten kommer i utvalgte industriselskaper, privat forbruk i byene, de private bankene og enkelte råvareselskaper.

Carnegie Indienfond har dermed mest eksponering mot banker og kapitalvarer som biler og motorsykler, samt selskaper som er underleverandører til globale bilprodusenter. Sement, klimaanlegg og dekk er andre områder med pen utvikling. Fondets posisjoner har derfor en betydelig bedre resultatvekst enn markedet som helhet. Fortjenesten vokser med 15–20 % for de fleste av selskapene i porteføljen. Den neste potensielle positive nyheten kommer i midten av desember, når vi får rede på om BJP og Narendra Modi beholder makten i delstaten Gujarat. Dette styrer utviklingen på kort sikt.

Mer om fonder

Indienfond A

Carnegie Indienfond gir eksponering mot et av verdens mest spennende vekstmarkeder. India har i det siste tiåret etablert seg som en økonomisk stormakt med ekstremt høy vekst. Landet er godt...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

«Stor tilstrømning av internasjonal kapital til India»
Carnegie Indienfond

«Stor tilstrømning av internasjonal kapital til India»

Det indiske markedet fortsatte sin sterke utvikling i desember. Carnegie Indienfond steg i verdi med 4,6 prosent. Etter det amerikanske presidentvalget i november var markedet preget av økt global optimisme. Da...

Gunnar Påhlson 8 januar 2021
«Markedet nådde en ny historisk toppnotering»
Carnegie Indienfond

«Markedet nådde en ny historisk toppnotering»

Det indiske markedet utviklet seg sterkt i november, og Carnegie Indienfond steg i verdi med 5,3 prosent. Den indiske børsen mottok i november en rekordstor tilførsel av utenlandsk kapital på hele...

Gunnar Påhlson 2 desember 2020
Etterspørsel drevet av behovet for økt digitalisering
Carnegie Indienfond

Etterspørsel drevet av behovet for økt digitalisering

Det indiske markedet steg noe i oktober, men på grunn av valutasvekkelsen endte måneden med stort sett uendrede kurser. Carnegie Indienfond avsluttet også måneden uendret. I India har søkelyset den...

Gunnar Påhlson 6 november 2020