Lukk

Høytrykk for Corporate Bond

I juni fortsatte den globale stemningen å veksle mellom risk-on og risk-off, slik den har gjort hittil i år – først og fremst avhengig av de politiske relasjonene mellom Trump og omverdenen.

Helgens G20-møte endte på samme måte som desembermøtet, der både Donald Trump og Xi Jingping ble enige om en nedtrapping av handelskonflikten, bare én måned etter at de tidligere forhandlingene hadde brutt sammen og tollkrigen blitt betydelig intensivert. Samtidig har forholdet til Iran forverret seg etter rykter om at landet har stått bak flere angrep på oljeskip i Omanbukten.

De fleste makroøkonomiske indikatorer bærer bud om oppbremsing, og sentralbankene har blitt mer dueaktige i tonen og signalisert muligheten for økonomisk stimulans om nødvendig. Globalt sett har markedsrenten fortsatt nedover etter fallet i mai og ligger nå rundt et historisk bunnivå.

Høytrykket på emisjonsmarkedet fortsatte mot slutten av juni til tross for at sommerferien lurte rundt hjørnet. Vi har deltatt i emisjoner fra blant annet European Energy, Benchmark Holdings, EQ Finnish Real Estate og DNB. I tillegg har vi vært aktive på sekundærmarkedet i Nordic Entertainment, Securelink og Infront. Dessuten har passet på å øke i Seagull, som i slutten av måneden kunngjorde at de ville kjøpe tilbake hele obligasjonen til en betydelig premie. Vi er fornøyd med at Kungsleden endelig ble oppgradert til IG-status av Moody’s, noe som førte til et kurshopp i obligasjonskursen.

Carnegie Corporate Bond gjorde det godt i løpet av måneden og økte med 0,28 prosent, slik at årets samlede oppgang er på 2,88 prosent.

På tross av sterk utvikling på vårhalvåret 2019 opplever vi fortsatt en viss usikkerhet rundt de globale utsiktene for risikoaktiva, knyttet til en eventuell konjunktursvekkelse samt fortsatt global spenning. Vi opprettholder derfor en noe mer konservativ og balansert portefølje. Historisk sett har avkastningen vært drevet av et gunstig risikoklima med kraftige kursøkninger på kredittinstrumenter, men framover forventer vi en mer normalisert avkastning basert på instrumentenes underliggende rentekuponger.

Flere artikler

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020
Fokus på en likvid portefølje
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield. Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra...

Maria Andersson 6 april 2020
Større kontantbeholdning og fokus på likviditet
Carnegie Corporate Bond

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar...

Maria Andersson 4 mars 2020