Lukk

Huawei stadig nærmere Apple

Selskapsobligasjonene i vekstmarkeder har hatt en relativt stabil utvikling i løpet av oktober. Strammere kredittmarginer har bidratt positivt, mens stigende markedsrenter i USA har trukket i motsatt retning.

Da det amerikanske senatet ga tommelen opp for det foreslåtte statsbudsjettet, bidro det til renteøkningen, siden det ble tolket som et første skritt mot skattereformer som vil føre til lavere selskaps- og inntektsskatt.

I porteføljen har vi økt eksponeringen mot det kinesiske telekomselskapet Huawei, siden vi anser obligasjonene deres for å være av god Investment Grade-kvalitet. Selskapet mangler offisiell rating fra ledende kredittinstitusjoner, og dette gjør at vi kan oppnå en litt bedre pris på eksponeringen.

Huaweis virksomhet spenner fra utvikling og vedlikehold av infrastruktur for mobil- og datatrafikk til typiske forbrukerprodukter som mobiltelefoner og nettbrett. En tredje forretningsgren, hovedsakelig rettet mot selskaper, inkluderer trådløse nettverk, videokonferanser og skytjenester.

Selskapet har god vekst, og i de senere årene har det tatt stadig større markedsandel innenfor smarttelefoner. Bak Samsung nærmer Huawei seg Apple, og det er ikke umulig at selskapet overtar andreplassen blant smarttelefonprodusenter innen kort tid. Til tross for sterk vekst og store investeringer i forskning og utvikling har Huawei en meget sterk balanse og god likviditet med netto kontantposisjon. Dette innebærer at refinansieringsrisikoen for selskapets obligasjoner er minimal.

Den samlede porteføljen steg litt i løpet av oktober, og måneden sett under ett økte fondet med 0,11 prosent.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond investerer i obligasjoner fra globale vekstmarkeder. Porteføljen består av obligasjoner med kredittrating tilsvarende både Investment Grade og High Yield, og dette bidrar til en balansert portefølje. Fondet er derfor et godt alternativ for de som ønsker eksponering mot vekstmarkeder og samtidig en relativt lav risiko.