Lukk

Humble – en ny posisjon

I september tok fondet inn Humble som en ny posisjon. Vi mener at oppkjøpene bidrar til å redusere risikoen for at individuelle produkter eller kategori svikter, uten at vi går glipp av markedsveksten i de ulike nisjene. Samtidig ligger det store synergier i å utnytte nye og gamle datterselskapers distribusjonsledd, spesielt geografisk. Vi tror forhandlerne ser positivt på Humbles produkter, og også at forbrukerne i økende grad fokuserer på helse og miljø. I tillegg har det funnet sted flere innsidekjøp i løpet av året, ikke minst den senere tiden.

Eksponeringen mot Electrolux har økt, og vi står foran en rekke utbytter, ekstraordinære utbytter og tilbakekjøp i den nærmeste perioden, etterfulgt av en periode der vi tror marginforbedringene kommer til å prises inn. Med andre ord liker vi Electrolux av flere grunner og våger å se gjennom fingrene med ett eller to urolige kvartaler. Markedet tenker motsatt, og vi tror det nettopp er de kommende kvartalsrapportene som er grunnen til at selskapet er et av de mest shortede i Norden.

Fondets eksponering mot Lindab har også økt i løpet av måneden. Rendyrking av virksomheten, økte finansielle mål, forbedret ESG-profil og innsiderkjøp styrker oss i troen. Under ny ledelse har selskapet vært raskt ute med å videreføre råvarekostnader, noe som reduserer risikoen. Samtidig har oppkjøpstakten økt. Ventilasjonsmarkedet vokser strukturelt, og vi tror at markedet undervurderer både organisk og oppkjøpsdrevet vekst fremover.

 

Mer om fonder

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerer i mindre verdiselskaper på Stockholmsbørsen. Små selskaper har historisk sett hatt en bedre kursutvikling enn større selskaper; de har flere vekstmuligheter og blir oftere kjøpt opp. Dette...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

G5 og Fortinova nye posisjoner i november.
Carnegie Småbolagsfond

G5 og Fortinova nye posisjoner i november.

I løpet av måneden ble G5 lagt til som en ny posisjon. Selskapet er en spillutvikler som fokuserer på kvinner over 35, og som har sin hovedstyrke innenfor spill av...

Mattias Montgomery 6 desember 2021
Eiendomsselskaper vi tror på: Diös, Stendörren og Amasten
Carnegie Småbolagsfond

Eiendomsselskaper vi tror på: Diös, Stendörren og Amasten

2021 har vært et sterkt år for eiendom. Vi har vanskelig for å finne selskaper i sektoren som kan fortsette å levere vekst i kontantstrømmen uten å innebære høy risiko...

Mattias Montgomery 3 september 2021
Tre små vinnerselskaper: Bufab, Mildef og Beijer Alma
Carnegie Småbolagsfond

Tre små vinnerselskaper: Bufab, Mildef og Beijer Alma

Juli var en sterk måned for små selskaper generelt, med CSXR opp 8,8 prosent. Dette innebærer at små selskaper nå nærmer seg de større selskapene, som hittil i år har...

Mattias Montgomery 11 august 2021