Lukk

Hvorfor faller Securitas?

Stockholmsbørsen, Sverigefonden og de fleste andre aktivaene falt ganske kraftig i februar i kjølvannet av at koronaviruset spredte seg til Europa. Blant våre aksjer var det én som fikk spesielt mye juling, nemlig Securitas.

Det er både uforståelig, overraskende og urovekkende. Uforståelig siden selskapet sannsynligvis ikke vil bli berørt særlig mye, eller i det minste ikke mer enn andre. Overraskende fordi aksjen er ganske defensiv og selskapet ikke konjunkturfølsomt. Dessuten omsettes det til 12–13 ganger fortjeneste, som er 20–30 prosent lavere enn børsen.

Men nå kommer vi til det urovekkende: Securitas faller sannsynligvis fordi det er likvid. Aksjen inngår i porteføljen til flere fond som investerer i mindre selskaper, og forvalterne selger gjerne posisjoner som er likvide og «salgbare», og avstår fra å selge posisjoner med svak/manglende likviditet. Derfor er Securitas en indikator på at markedet antagelig vil bli verre før det blir bedre. Før eller siden kommer andre illikvide småselskapsaksjer på forskjellige obskure lister også til å falle.

Ingen av oss vet hvordan viruset påvirker aksjemarkedet, men regn med at det kommer til å hagle med resultatvarsler de kommende ukene. Lærdommen fra USA er at dette ikke behøver å være negativt. Tvert imot har flere selskaper opplevd at kursen stiger i kjølvannet av resultatvarselet (!) siden markedet allerede har forberedt på det verste. Forvent også et amerikansk rentekutt eller to, mer likviditet fra ECB og, på lengre sikt, finanspolitisk stimulans.

At to kvartaler går tapt, er ikke verdens undergang på lang sikt. Det er viktigere at hjulene snart begynner å rulle igjen, slik at utviklingen ikke bremses for mye i høsten 2020 og i 2021. På kort sikt og rent teknisk kan viruset føre til lavkonjunktur, men i fremtiden kan det hende at vi bare ser dette som et hakk i kurven. Det er mulig at årets forventede resultatøkning uteblir, og muligens skal kursene ned en god del mer. Men om 3–5 år vil det trolig vise seg at det var lurt å kjøpe aksjer våren 2020.

Selvfølgelig økte vi i Securitas i løpet av måneden.

Mer om fonder

Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerer i børsnoterte svenske aksjer og inneholder landets beste og mest stabile selskaper. Vi investerer langsiktig i verdiselskaper – selskaper med bærekraftig virksomhet, sterk balanse og gode utbyttemuligheter....

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Sterk utvikling på søvnig børs
Carnegie Sverigefond

Sterk utvikling på søvnig børs

Børsen begynner å bli litt mer sliten i den forstand at omsetningen faller, noe som selvsagt ikke er uvanlig om sommeren. Gode nyheter mottas ikke lenger med like hysteriske kursreaksjoner,...

Simon Blecher 6 juli 2021
Konjunkturen er knallsterk, men det er grunn til å heise varselflagg
Carnegie Sverigefond

Konjunkturen er knallsterk, men det er grunn til å heise varselflagg

Endelig! Børsen har ligget ett skritt foran i over ett år, men nå ser man også tydelig de stadig mer positive effektene av at pandemien er på vikende front i...

Simon Blecher 7 juni 2021
Hysterisk aksjeinteresse, kø av selskaper til børsen og risikoappetitt på topp
Carnegie Sverigefond

Hysterisk aksjeinteresse, kø av selskaper til børsen og risikoappetitt på topp

Og så byttet markedet spor. Store selskaper roet seg og steg litt over 2 prosent; de mindre eksploderte og skjøt opp med hele 8 prosent. Risikoappetitten er på topp. Aksjeinteressen...

Simon Blecher 6 mai 2021