Lukk

Interessant investeringsmiljø for den langsiktig

Sterke Q3-rapporter ble delvis overskygget av høy aktivitet i primærmarkedet, inflasjonseffekter som fryktes å være mer langvarige enn tidligere ventet, og nye mutasjoner av covid-19 som påvirker risikoappetitten.

Dette er en kombinasjon av faktorer som gjør at volatiliteten stiger og risikoappetitten svinger. Videre fører kombinasjonen til et gunstig og interessant investeringsmiljø for den langsiktige, der kursbevegelser gjenspeiler kortsiktig markedsdynamikk fremfor underliggende kredittrisiko. For den som har gjort grundige kredittanalyser på forhånd, finnes det en klar oppside.

I begynnelsen av november reduserte vi eierandelen i ICE Group ved å selge obligasjonen med forfall i 2022 da den ble for dyr sett i forhold til fondets underliggende avkastningsmål. Mot slutten av måneden overrasket selskapet med en Q3-rapport som inneholdt oppdaterte mål med høyere vekstambisjoner og også en ambisjon om å rydde opp i den noe kompliserte kapitalstrukturen. Alt i alt betyr satsingen at selskapet ser et behov for 2,5 milliarder i ny kapital før det når break-even. Nyheten fikk aksjen til å halveres, og obligasjonene falt 3–7 % – en reaksjon som kan virke noe overilt.

Selskapet er den tredje største operatøren i Norge og har uttrykkelig støtte fra staten. Det har videre en markedsandel på litt over 10 % (mål om 20 %) og et landsdekkende nettverk som det har investert 5–10 milliarder i å bygge. Den totale gjelden ligger på 3–5 milliarder. Oligopolistisk marked og defensivt belånte infrastrukturressurser gjør at vi, selv under de mest beskjedne forutsetninger, anser kredittrisikoen som attraktiv. Selskapets obligasjoner med 1,5 års løpetid omsettes til +900 bps, noe som i vår verden er uberettiget høyt. Vi valgte derfor å øke eierandelen igjen mot slutten av måneden.

Den økte volatiliteten forårsaket av omikron og den høye aktiviteten i emisjonsmarkedet gjør at en litt høyere kontantbalanse kommer godt med, samtidig som vi kan være selektive. Vi ser fortsatt positivt på det nordiske kredittmarkedet og er optimistiske på kort og mellomlang sikt med tanke på å kunne skape en viss meravkastning fra selskapsspesifikke faktorer utover løpende kuponger. På lengre sikt har vi et forventningsbilde som er mer i tråd med porteføljens underliggende avkastning.

Flere artikler

Stabile strømmer skaper allokeringsmuligheter
Carnegie High Yield Select

Stabile strømmer skaper allokeringsmuligheter

Det europeiske kredittmarkedet var stabilt i august. Samtidig ser vi at vekstindikatorene og til en viss del inflasjonsbekymringene faller, og både FED og ESB forbereder markedene på nedtrapping i støttekjøpene....

Daniel Gustafsson 3 september 2021
Flere positive selskapsnyheter
Carnegie High Yield Select

Flere positive selskapsnyheter

Den sterke trenden fortsatte, skjønt tempoet faller noe etter hvert som de lokale kredittspreadene nærmer seg sine europeiske motparter. Men selv om antallet åpenbare feilprisinger minker, er differansen fortsatt attraktiv....

Niklas Edman 5 juli 2021
«Markedet undervurderer kredittkvaliteten»
Carnegie High Yield Select

«Markedet undervurderer kredittkvaliteten»

Etter den sterke starten på året, med synkende kredittmarginer og positive selskapsnyheter, begynner vi å nærme oss historiske kredittspreader i Norden. Dermed bør avkastningsforventningene over tid nærme seg underliggende kupongrente....

Daniel Gustafsson 4 juni 2021