Lukk

Investeringer med tydelige bærekraftsmål

Nå lanseres Carnegie Investment Grade  B (NOK), et forsiktig rentefond som investerer i nordiske selskapsobligasjoner.

«Gjennom Carnegie Investment Grade får vi et fond med tydelig fokus på kreditteksponering i det mer forsiktige segmentet. En slik eksponering skaper bedre forutsetninger for å oppnå positiv avkastning enn om vi bare hadde hatt eksponering mot stat, kommune og boliger. Carnegie Investment Grade fyller et tomrom mellom Carnegie Likviditetsfond og Carnegie Corporate Bond», sier Mona Stenmark, som forvalter Carnegie Investment Grade sammen med Mikael Engvall.

«Fondet investerer i samsvar med Carnegie Fonders selskapsfokuserte investeringsfilosofi og tilbyr eksponering mot nordiske selskaper som skaper verdier for andelseierne våre», sier Mikael Engvall.

«Dessuten er drøyt 30 prosent av posisjonene våre grønne obligasjoner. Formålet med slike obligasjoner er å finansiere investeringer som bidrar til for eksempel mindre utslipp. En annen fordel for oss investorer er at grønne obligasjoner ofte har veldig god likviditet.», sier Mona Stenmark.

Hvordan ser porteføljen ut i dag?

Mona: «Ved årsskiftet var fondet investert i rundt 40 utstedere. De største sektorene er banker og eiendommer. Akelius, Humlegården, Fabege og Vacse er eksempler på eiendomsselskaper i fondet. Felles for dem er lav gjeldsgrad, attraktive bygg og et tydelig fokus på bærekraft. I tillegg har vi investeringsselskaper som Latour, industriselskaper som Stora Enso og Husqvarna samt telekom og forbruksvarer som Telenor, Arla og Electrolux. Utenfor Sverige har fondet blant annet investert i Sparebank 1 Nord-Norge og eQ Finnish Real Estate.»

Forvaltningshonorar: 0,50% per år
Kursnotering: daglig
Risikonivå: 2 av 7
Alle posisjoner i utenlandsk valuta sikres mot norske kroner, slik at andelseierne skal unngå valutarisiko.

Les mer! Last ned produktark og nøkkelinformasjon

Hvordan investerer Carnegie Investment Grade?

Mikael: «Fondet investerer i samsvar med Carnegie Fonders selskapsfokuserte investeringsfilosofi og tilbyr eksponering mot nordiske selskaper som skaper verdier for andelseierne våre», sier Mikael Engvall.

Mikael: «Dessuten er drøyt 30 prosent av posisjonene våre grønne obligasjoner. Formålet med slike obligasjoner er å finansiere investeringer som bidrar til for eksempel mindre utslipp. En annen fordel for oss investorer er at grønne obligasjoner ofte har veldig god likviditet.»

Hvilken risikoprofil har fondet?

Mikael: «Carnegie Investment Grade har relativt lav risiko, men fondet tillater mer kredittrisiko enn Likviditetsfond. Fra et risikoperspektiv plasserer det seg mellom Carnegie Likviditetsfond og Carnegie Corporate Bond.»

Hva skiller Carnegie Investment Grade fra lignende produkter?

Mona: «Vi stiller høye krav til bærekraft for investeringene våre, og med søkelys på Norden får vi en god diversifisering mot utstedere i relativt stabile markeder. Fondet forvaltes aktivt, og gjennom Likviditetsfond og Corporate Bond har Carnegie Fonder skaffet seg lang erfaring med aktiv forvaltning innenfor dette segmentet.»

Hvilke muligheter ser du?

Mikael: «Sterke og stabile selskaper og bærekraftfokus er en attraktiv kombinasjon, og forutsetningene er gode for å oppnå pen avkastning over tid. Investment Grade-segmentet vokser stadig og tilbyr også en stadig større andel grønne obligasjoner.»

Hvilke utfordringer står forvalterne overfor?

Mona: «Vi befinner oss i et lavrentemiljø der kredittspreadene også er relativt lave. Dette er selvfølgelig en utfordring, men av den stimulerende typen. Vi er ved godt mot og kommer til å arbeide hardt for å levere en konkurransedyktig avkastning i segmentet.»


Kontakt oss eller spar hos våre distributører. Hvis du er kunde hos en av disse bankene eller handelsplassene, kan du enkelt kjøpe Carnegie Investment Grade.

 

Mer om fonder

Investment Grade B NOK

Carnegie Investment Grade B investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper. Fondet fokuserer  på selskapsobligasjoner med høy credit rating, såkalt investment grade. Investeringer begrenses aldri til et bestemt land eller...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Grønn treåring fra Sveaskog
Carnegie Investment Grade

Grønn treåring fra Sveaskog

Utviklingen vi så i slutten av mars, der prisene stabiliserte seg og kjøperne vendte tilbake til markedene, fortsatte i april. Carnegie Investment Grade steg med 1,28 prosent i løpet av...

Mona Stenmark 5 mai 2020
Kjøperne vender nølende tilbake
Carnegie Investment Grade

Kjøperne vender nølende tilbake

Vi legger bak oss en svært turbulent måned med forhåpninger om en mer stabil fremtid. Koronavirusets spredning har vakt stor bekymring globalt, og det er fremdeles vanskelig å si når...

Mona Stenmark 2 april 2020
Kapitalforvalterne om koronakrisen

Kapitalforvalterne om koronakrisen

Aksjemarkedene krasjer, og det samme gjør kredittmarkedene. Hvordan reagerer Carnegie Fonders renteforvaltere på koronakrisen? Det skal Niklas Edman og Mikael Engvall fortelle oss. «Vi er midt inne i et svært...

Erik Amcoff 16 mars 2020