Lukk

Investor: en av de største bidragsyterne til fondets positive utvikling

Risikoaktiva utviklet seg sterkt i juni, og på aksjesiden gjorde både IT og energi det bra. Sistnevnte bransje dro fordel av stigende oljepris. De lange rentene sank noe, og kredittspreadene fortsatte å krympe til nivåene før finanskrisen. Dermed steg også fondet.

Investeringsselskaper hører normalt ikke til blant fondsforvalternes favorittaksjer. Forklaringen ligger trolig i at investeringsselskaper og fond ofte har samme formål – nemlig å skape god avkastning gjennom aksjeinvesteringer. Fondsforvalterne har derfor vært bekymret for at de diskvalifiserer seg selv ved å kjøpe investeringsselskaper som overtar aksjeutvelgelsen.

Vår fond har derimot valgt å se på investeringsselskapene med andre øyne, ikke minst fordi slike selskaper i lang tid ble handlet med stor rabatt, siden mange fryktet at investeringsselskapenes maktambisjoner kom til å gå foran innsatsen for å skape best mulig avkastning. Etter hvert som investeringsselskapene over en årrekke har realisert vesentlige merverdier og tydeliggjort store porteføljeverdier, har rabatten falt. I dag handles flere av selskapene med premie.

Investor har lenge tilhørt en av fondets kjerneposisjoner, og rabatten har på få år falt fra 30 prosent til dagens 10 prosent. Det har ført til at posisjonen har blitt en av de større bidragsyterne til fondets positive utvikling. Merk også at et poeng med å eie selskaper med rabattert substans er at utbyttet ikke rabatteres. I juni solgte fondet seg noe ned i Investor på grunn av den lavere rabatten. Kombinasjonen av god underliggende portefølje og en fortsatt eksisterende rabatt gjør imidlertid at Investor sannsynligvis vil fortsette å være en av fondets viktigste posisjoner.

Fondet har også investert i to såkalte SPACer (Special Purpose Acquisition Vehicles), som fritt oversatt til norsk blir «instrumenter opprettet med henblikk på spesielle oppkjøp». Kort sagt er tanken at selskapet –  SPACen – som er børsnotert med en kontantbeholdning, skal lete etter interessante oppkjøpsobjekter innenfor utvalgte bransjer, der det oppkjøpte selskapet får en «snarvei» til markedet. Slike investeringer utgjør en liten del av fondet vårt og bør først og fremst anses som en mulighet til å oppnå kostnadseffektiv eksponering mot litt mindre selskaper. APAC skal primært forsøke å finne interessante investeringer innenfor sektorene teknologi, konsum eller industri. TBD30 fokuserer på tjenestesektoren, business services, innenfor data og/eller finans.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Mer forsiktig offensiv
Carnegie Strategifond

Mer forsiktig offensiv

Oppsvinget i økonomien og aksjemarkedene fortsatte i november, selv om rapportene om høyere enn forventet inflasjon er bekymringsfulle. Prisøkninger på varige goder er den viktigste drivkraften. Det er grunn til...

John Strömgren 6 desember 2021
Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.
Carnegie Strategifond

Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.

I august reduserte fondet aksjeandelen for å redusere risikonivået. Dette viste seg å være lurt, siden aksjene har utviklet seg svakt siden den gang. Årsakene er mange, men en av...

John Strömgren 5 oktober 2021
«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»
Carnegie Strategifond

«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»

Et tradisjonelt kombinasjonsfond består normalt av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner. Tanken er at obligasjonene skal gi en stabil avkastning og stige i verdi i urolige tider når...

John Strömgren 3 september 2021