Lukk

Kina 95 prosent av normalt

Shanghai

De asiatiske markedene hentet seg inn i april etter et rekordfall i mars. Carnegie Asia steg i verdi med 4,8 prosent i løpet av måneden.

Alt i alt ser det ut til at Kinas strategi for å begrense virusspredningen har fungert bra. Risikoen for en ny smittebølge er der når man åpner opp, men så langt har man klart å kontrollere den også.

I dag er Kina tilbake til 95 prosent av normal økonomisk aktivitet. Dette estimatet er basert på tall for kullsalg, energiforbruk, transportaktivitet, etterspørsel etter stålprodukter samt omsetningstall for boliger og biler. Offisielle tall viser at utviklingen fortsatt er svak. BNP for første kvartal falt med 6,8 prosent – ikke helt uventet.

Butikker og restauranter har åpnet igjen, det er tillatt med innenlandsreiser, og til og med innenriks flytrafikk er kommet i gang. I løpet av langhelgen 1. mai, som i Kina kalles «Golden week», reiste 50 millioner kinesere innenriks til forskjellige turistmål. Vanligvis finner det sted ca. 200 millioner reiser, men årets tall er likevel et godt tegn i dagens situasjon.

Men dette innebærer ikke at alt har gått tilbake til det normale. Grunnet utviklingen i Europa og USA ser utsiktene til eksportindustrien svært svake ut. Fornyet retorikk fra Donald Trump angående virusets opprinnelse betyr at det foreligger en viss risiko for at handelskrigen skal blusse opp igjen. Innenlandsk etterspørsel og forbruk så vel som statlige investeringer er det som vil hente seg inn først. Forbrukerne forholder seg imidlertid fortsatt avventende siden de ikke vet hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg. Folkekongressen i Kina, som normalt avholdes i mars, har nå blitt utsatt til 21. mai. Man kan forvente ytterligere støttetiltak, og subsidier til elektriske kjøretøy har allerede blitt fornyet. Store investeringer i infrastrukturprosjekter, spesielt innen 5G-telekommunikasjon, kan være en måte å støtte opp om økonomien på. Liberalisering av vilkårene for boligkjøp og støtte til forbruk er kanskje en annen måte.

Utviklingen i Kina innebærer også at optimismen og risikoappetitten globalt vendte tilbake til børsene. Dessuten medfører sentralbankenes kraftige støttetiltak og rentekutt at det strømmer kapital tilbake til børsen.

Mer om fonder

Asia A

Carnegie Asia er fondet for deg som tror på dynamikken i en ung og stadig mer velutdannet befolkning med høyt forbruksbehov. Nesten halvparten av verdens befolkning bor i Asia, og...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

«Konklusjonen er at den kinesiske regjeringen har behov for å styrke grepet sitt om makten»
Carnegie Asia

«Konklusjonen er at den kinesiske regjeringen har behov for å styrke grepet sitt om makten»

De asiatiske markedene utviklet seg positivt i juni. I løpet av våren har et tilbakevendende tema vært bekymringer for inflasjon, som er en følge av omfattende globale støttetiltak fra sentralbankene....

Gunnar Påhlson 6 juli 2021
Mitt liv som «Fed watcher»
Carnegie Asia

Mitt liv som «Fed watcher»

De asiatiske markedene stod på stedet hvil i mai, og man fikk nesten en følelse av å svømme mot strømmen. Selskaper tjener penger, og man gjør en innsats – men...

Gunnar Påhlson 4 juni 2021
Porteføljeselskaper som drar nytte av omstillingene
Carnegie Asia

Porteføljeselskaper som drar nytte av omstillingene

De asiatiske markedene gikk nedover i april, og Carnegie Asia falt i verdi med 1,2 prosent. Vi har tidligere skrevet om interessante investeringstemaer i Asia. Mange av disse er drevet av...

Gunnar Påhlson 7 mai 2021