Lukk

Månedsrapporter, KIID og dokument

Her finner du fondenes siste månedsrapport!

Månedsrapporter

Sammen analyseselskapet Morningstar utarbeider vi månedsrapporter som inneholder både forvalterkommentarer og nyttige fondsdata, slik at du kan holde deg oppdatert om hvordan posisjonene dine utvikler seg.

KIID

Loven sier at det skal utarbeides nøkkelinformasjon for alle fond. Her presenteres den viktigste informasjonen på en enkel og konsekvent måte for å gjøre det enklere for deg som ønsker å investere i fond eller sammenligne dem.

Fondets vedtekter og prospekt

Fondets vedtekter og prospekt (på svensk og engelsk) inneholder informasjon om blant annet fondets karakter, investeringsmandat og gebyrstruktur. Disse må alltid godkjennes av det svenske finanstilsynet før et fond lanseres