Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Kontakt oss

BESØKSADRESSE
Regeringsgatan 56, Stockholm

POSTADRESSE
Box 7828
SE-103 97 Stockholm

+46 8-12 15 50 00
spara@carnegiefonder.se

Vennligst send eventuelle spørsmål om Carnegie Fonders institusjonelle tilbud til:

martin pantzar

Head of Sales Norway

Tel: +46 8 121 55 054
Mobil: +46 724 025 054
martin.pantzar@carnegiefonder.se