Lukk

Korreksjon med muligheter

Mesteparten av februar var preget av fortsatt godt risikosentiment og nye toppnoteringer på globale børser. Oppgangen fikk imidlertid en brå slutt da markedene ble kjent med nyheten om at koronaviruset spredte seg raskt utenfor Kina.

Det nordiske kredittmarkedet klarte seg generelt bedre enn sitt europeiske motstykke, selv om utviklingen ble påvirket av det negative sentimentet. På grunn av bekymringer for kraftig fall i global vekst sier sentralbankene seg klare til å innføre nødvendige stimuleringstiltak, for eksempel rente- og skattekutt. Slik skal de hjelpe selskaper som blir tvunget til å holde stengt grunnet virusspredningen.

Frem til den siste uken i februar var markedsaktiviteten høy, og vi handlet blant annet i selskapene Heimstaden, Zengun og Catena Media. Vi har også økt posisjonen i Chembulk, der selskapet har kjøpt tilbake obligasjoner i det åpne markedet til en høyere kurs enn det vi kjøpte for. Håpet er at Chembulk kommer til å løse inn obligasjonen innen neste år. For en tid tilbake begynte vi å fokusere mer på diversifisering av posisjoner og løpetider for å øke porteføljens likviditet. Derfor føler vi oss komfortable med å innfri mulige innløsninger, samtidig som vi har mer rom for å utnytte lavere obligasjonskurser og interessante kjøpsmuligheter. Det er verdt å nevne at mange markeder fremdeles ser relativt dyre ut fra et historisk perspektiv. Så selv om kurskorreksjonen fører til attraktive muligheter, er det er lov å være selektiv.

Til tross for at markedet snudde, klarte fondet seg relativt godt. Totalt sett fikk det en utvikling på ‑0,27 prosent i løpet av måneden, som innebærer en stigning på 0,87 så langt i 2020.

Fondet fokuserer på å investere i selskaper med høy underliggende avkastning. Dessuten er selskapenes utvikling den absolutt viktigste faktoren for avkastningen på lengre sikt. På kort sikt er imidlertid fondet ikke immun mot endringer i markedssentimentet, slik koronaviruset har vist. Derfor viderefører vi en diversifisert og likvid portefølje med selskaper som vi anser for å ha en langsiktig og bærekraftig forretningsidé.

 

Flere artikler

Underliggende yield: 15 prosent
Carnegie High Yield Select

Underliggende yield: 15 prosent

Det første kursfallet var bredt og jevnt fordelt, men i april reflekterte prisingen i større grad underliggende virksomhet og effekten av covid-19. Imidlertid finnes det fortsatt store forskjeller på områdene...

Niklas Edman 7 mai 2020
Viktige egenskaper fremover: langsiktig og tålmodighet
Carnegie High Yield Select

Viktige egenskaper fremover: langsiktig og tålmodighet

Mars måned kom kun til å handle om den globale spredningen av koronaviruset og dets innvirkning på både realøkonomien og risikosentimentet. Effektene av spredningen har vært mye kraftigere enn fryktet....

Maria Andersson 6 april 2020
Fokus på annenhåndsmarkedet
Carnegie High Yield Select

Fokus på annenhåndsmarkedet

Det sterke sentimentet fra 2019 fortsatte inn i nyåret, men ble snart svekket av militær spenning mellom USA og Iran samt av det kinesiske koronaviruset, som sprer seg globalt. Selv...

Maria Andersson 4 februar 2020