Lukk

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om fremtiden, og den virkelige testen blir når Q2 og muligens også Q3 skal oppsummeres.

Nedsmeltingen på kredittmarkedet har rammet alle selskaper nådeløst under den antagelsen at cash is king. Den siste måneden har imidlertid kredittkvaliteten spilt en rolle, og enkelte selskaper har hentet seg inn igjen fra tidligere uforskammet lave nivåer. Utviklingen er ikke lenger bare drevet av kapitalflyt, men også av evalueringer av selskapenes langsiktige muligheter i et forsøk på å unngå permanent tap av kapital.

Mange selskaper står overfor de samme kortsiktige utfordringene, men skiller seg vesentlig fra hverandre i mulighetene til å skape langsiktige verdier. I løpet av måneden investerte vi i selskaper av høy kvalitet til attraktive nivåer. Obligasjonene til Industrivärden, Autoliv, Atlas Copco og Essity har fått plass i porteføljen siden de prises som om markedet forventer seg nedgraderinger på opptil flere ratingtrinn og til en viss grad ignorerer virksomhetenes langsiktige verdier. For å finansiere kjøpene har vi redusert andelen høyrenteobligasjoner der vi anser at risikoen er for høy, enten det skyldes ratingrisiko eller dårligere fremtidsutsikter.

Til tross for en litt mer defensiv portefølje med svært god likviditet er underliggende risk/reward attraktiv med en kupongavkastning på ca. 7 prosent.

I fjor opplevde vi at svært god risikoappetitt og store kapitalstrømmer inn i fond presset kredittmarginene ned til rekordlave nivåer. Etter koronavirusets spredning har vi fått en omfattende priskorreksjon som innebærer at kredittmarginene nå er på historisk attraktive nivåer. Gitt dagens sentiment og usikkerhet, først og fremst rundt virusspredningen, opprettholder vi imidlertid vår konservative tilnærming, med en balansert og diversifisert portefølje med fokus på likviditet. Vi er dessuten overbevist om at vårt fortsatte fokus på bærekraftige selskaper vil bidra til den langsiktige avkastningen.

Flere artikler

Fokus på en likvid portefølje
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield. Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra...

Maria Andersson 6 april 2020
Større kontantbeholdning og fokus på likviditet
Carnegie Corporate Bond

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar...

Maria Andersson 4 mars 2020
Sterkt nordisk marked til tross for global uro
Carnegie Corporate Bond

Sterkt nordisk marked til tross for global uro

Det nye året begynte i samme ånd som i fjor, med god risikoappetitt og fortsatt jakt på avkastning. Men i januar ble det sterke sentimentet brått svekket av spenninger mellom...

Maria Andersson 4 februar 2020