Lukk

Langsiktig sparing i Strategy lønner seg

Børsfallet i oktober bremset opp i november, og enkelte markeder hentet seg noe inn. Bemerkelsesverdig nok har vekstmarkedene utviklet seg relativt sterkt i november, til tross for tøff retorikk fra USA om handelstariffer.

På den annen side falt råvarer, inkludert olje, på bred front. Den globale etterspørselen ser ut til å være mettet. Oljeprisene har også blitt påvirket av spekulasjoner om hvordan ledende oljeselskaper kommer til å regulere produksjonen.

Samtidig som det lyste litt opp på aksjemarkedene, gikk utviklingen motsatt vei på kredittmarkedene. I et globalt perspektiv har kredittmarkedene vært svake i 2018, men de nordiske markedene har holdt seg relativt sterke. Dette kan delvis forklares med at de fleste nordiske selskaper utsteder obligasjoner med flytende rente, slik at verdien av obligasjonen blir mindre påvirket av rentesvingninger. Dessuten forventes det at ECB kutter i støttekjøp av obligasjoner og dermed påvirker de eurodenominerte kredittmarkedene negativt. I november ble imidlertid også de nordiske markedene smittet da investeringsviljen falt kraftig, noe som påvirket prisingen av obligasjoner.

Carnegie Strategy Fund B falt med 0,95  prosent i november, og dette betyr at utviklingen hittil i år har vært på 0,17 prosent. Dermed er fondets utvikling i 2018 langt under gjennomsnittlig årlig avkastning, som har vært på ca. 11 prosent i løpet av de siste 10 årene (Carnegie Strategy Fund A). I lengre perspektiv har langsiktige andelseiere blitt belønnet rikelig, og vi håper selvfølgelig at utviklingen for 2018 sett under ett i det minste vil bli positiv.

I november fortsatte fondet å kjøpe aksjer i Dometic og Epiroc. Dessuten har vi økt i Essity, som nå har hatt en bedre utvikling takket være råvareprisene, og i Volvo, som virker å være svært lavt priset. Posisjonen i Industrivärden er blitt noe redusert. Aksjen handles riktignok med rabatt, men denne er fortsatt relativt lav. Com Hem har innløst obligasjonene sine, og fondet brukte pengene til å finansiere aksjekjøp.

 

Mer om fonder