Lukk

Lav prising – men faren er ikke over

Det indiske samfunnet ble stengt ned i en «lockdown» siste uke i mars for å begrense spredningen av Covid-19-viruset. Til å begynne var det meningen at situasjonen skulle vare i tre uker, men nå har nedstengningen blitt forlenget med ytterligere fire uker.

Som et resultat har så å si all økonomisk aktivitet stoppet opp. Selv om antall covid-tilfeller fortsetter å øke i India, er utbredelsen så langt relativt begrenset i forhold til befolkningsstørrelsen. I midten av april ble det derfor satt i gang en forsiktig og gradvis gjenåpning av visse bransjer og enkelte deler av landet som ligger grønn sone (med lavere smittespredning).

Indias sentralbank tilbyr finansiering av banksystemet til lavere renter for at bankene skal kunne låne ut til finansselskaper og utsatte aksjefond. Imidlertid har bankene vært uvillige til å delta i dette programmet siden kredittrisikoen ikke garanteres av RBI. Franklin Templeton, en stor amerikansk forvalter, bestemte seg for å stenge sine indiske rentefond, som hadde investert i høyrenteobligasjoner til en verdi av 5 milliarder dollar. Grunnen ble oppgitt til å være store innløsninger og dårlig likviditet i markedet.

Det er fortsatt for tidlig å erklære at faren er over. For øyeblikket er det vanskelig å vurdere hvor store negative økonomiske effekter Indias lockdown vil medføre. I april ble det for eksempel ikke solgt nye biler i det hele tatt. Forbrukerne kjøper bare det alle mest nødvendige, for eksempel mat og medisiner. Banker og finansieringsselskaper risikerer nye store kredittap siden små og mellomstore bedrifter har blitt rammet hardt. Det forventes at regjeringen kommer med en stor støttepakke på 100 milliarder dollar til næringslivet. Problemet er bare at Indias statsfinanser allerede sliter med et betydelig underskudd.

Prisingen av børsen er imidlertid allerede nede på et lavt nivå. Jeg tror vi kan oppgi håpet om noe overskudd i første kvartal; spørsmålet er heller hvor raskt opphentingen kommer til å skje. Globale ETF-fond som hadde shortet indiske aksjer, valgte å stenge posisjonene sine i slutten av måneden, og dermed kunne børsen avslutte april med en sterk opphenting.

Mer om fonder

Indienfond A

Carnegie Indienfond gir eksponering mot et av verdens mest spennende vekstmarkeder. India har i det siste tiåret etablert seg som en økonomisk stormakt med ekstremt høy vekst. Landet er godt...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Bilsalg på halv gass
Carnegie Indienfond

Bilsalg på halv gass

Det indiske markedet utviklet seg sterkt i juni, og Carnegie Indienfond steg i verdi med 6,1 % i løpet av måneden. Global risikoappetitt vender tilbake som en konsekvens av at...

Gunnar Påhlson 3 juli 2020
Svakere trend i India allerede før lockdown
Carnegie Indienfond

Svakere trend i India allerede før lockdown

Det indiske markedet falt på nytt i mai, og Carnegie Indienfond sank i verdi med 7,4 prosent i løpet av måneden. Mye av dette skyldtes valutasvekkelse, for indiske rupi falt...

Gunnar Påhlson 4 juni 2020
Dagligvarer i fokus under indisk ”lock down”
Carnegie Indienfond

Dagligvarer i fokus under indisk ”lock down”

Siden toppnoteringen 17. januar har børsen i India falt med 31 %. Landet har opplevd en rekke sterke korreksjoner de siste fem årene. Narendra Modi har skapt turbulens flere ganger, med...

Gunnar Påhlson 3 april 2020