Lukk

Lave forventninger skaper muligheter for Strategifonden

Når man tar høyde for alle de negative nyhetene som verdipapirmarkedene ble foret med i august, må det svake fallet på Stockholmsbørsen (–1,2 prosent) sees på som et styrketegn, selv om børsen fikk litt hjelp fra valutafallet. Også fondet sendte et styrkesignal med en oppgang på 0,6 (0,8) prosent i august. Økningen siden årsskiftet er 17,8 (17,9) prosent.

Dagsordenen har vekselvis blitt dominert av handelskrig, kraftig børsfall Argentina, omfattende protester mot regjeringen i Hongkong, suspendering av det britiske parlamentet og generelt svake konjunktursignaler. Rentefallet har fortsatt, og verdien på obligasjoner med negativ rente er nå utrolige USD 15 billioner. I USA har 10-årig statsrente falt til et nivå under den 2-årige. Med andre ord er avkastningskurven nå negativ, og dette har historisk sett vært et treffsikkert signal om kommende lavkonjunktur. Noen økonomer mener imidlertid at sentralbankenes obligasjonskjøp gjør at dette signalet ikke lenger er like pålitelig.

Merk at den lave renten har hatt en positiv innvirkning på prisingen av aksjer i visse sektorer, for eksempel eiendom og skog, mens mer konjunkturfølsomme aksjer fortsatt prises lavt. Dette er kanskje ikke så rart siden den lave renten kan sies å gjenspeile lavere fremtidig vekst. Vi mener likevel at dagens multipler innebærer ekstremt lave forventninger til mange aksjer. Fondet har derfor økt aksjeandelen marginalt fra 58 til 60 prosent ved å kjøpe seg opp i flere eksisterende aksjeposisjoner som ABB, Dometic, Duni, Epiroc, Kinnevik, SKF og Skanska.

De lave og – i mange tilfeller – negative rentene har ført til noen uvanlige situasjoner. For eksempel overstiger direkteavkastningen på aksjer den 30-årige amerikanske statsobligasjonsrenten for første gang siden 2008. Videre har flere banker i Europa nå begynt å kreve negativ rente fra privatpersoner med store kontobeholdninger. I et slikt miljø bør Strategifondens fokus på verdipapirer som gir direkteavkastning være spesielt interessant.

For å finansiere aksjekjøpene har obligasjonene i Bergvik og Intrum blitt solgt til høy prising og med god fortjeneste. Vi har også hatt tilstrekkelig med penger til obligasjonskjøp i Bonheur og Stillfront. Bonheur prosjekterer og driver fornybare energiparker, mens Stillfront utvikler og distribuerer strategispill. Begge selskapene har sterk økonomi.

Flere artikler

Fortsatt merverdi i svenske skogeiendommer
Carnegie Strategifond

Fortsatt merverdi i svenske skogeiendommer

Et turbulent 2020 endte med en relativt rolig desembermåned. Verken aksje- eller rentemarkedene beveget seg i større grad. Det er imidlertid verdt å merke seg at flere vekstmarkeder har steget...

John Strömgren 7 januar 2021
Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall
Carnegie Strategifond

Vi øker i Atrium Ljungberg etter aksjefall

Så lenge koronaviruset først og fremst holdt seg i Kina, tok verdipapirmarkedene infeksjonen med ro. Men da viruset etablerte seg i Nord-Italia, ble effektene desto større. Børsen har falt bredt...

John Strömgren 4 mars 2020
Et ekstraordinært år
Carnegie Strategifond

Et ekstraordinært år

Fondet steg med 2,4 prosent i desember. Aksjemarkedene fikk en pen utvikling takket være signaler om konkret fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Sannsynligheten for en relativt ordnet brexit...

John Strömgren 7 januar 2020