Lukk

Link Mobility slo forventningene

I august noterte vi at de lange rentene steg noe etter nedgangen i vår. Den amerikanske sentralbankens møte i Jackson Holes var høyt oppe på alles nyhetsagenda, men fikk ikke større konsekvenser for markedet.

Sentralbanksjefen holdt en avbalansert tale der han nevnte muligheten for å kutte ned på støttekjøp på denne siden av årsskiftet hvis økonomien tillater det, samtidig som han tydelig skilte mellom denne beslutningen og eventuelle renteøkninger. Samtidig holder banken et våkent øye med covidmutasjonenes utvikling og deres innvirkning på økonomien.

I midten av august sparket det nordiske kredittmarkedet av seg sommersandalene, og primærmarked gikk inn i en intens periode der selskaper fra hele risikoskalaen jaktet på kapital. Etter sommerens tilstrømning og lave sekundærhandel sto investorer med dype lommer klare på startlinjen, og dermed sank de nordiske kredittmarginene noe.

August er også måneden når de fleste av porteføljens posisjoner i høyavkastningssegmentet leverer rapporter. Selv om det fantes noen bekymringer omkring høye råvarekostnader osv., leverte de fleste selskaper stabile rapporter fra et kredittperspektiv.

Verdt å nevne er high-yield-posisjonen Link Mobility, der rapporten overgikk forventningene og lønnsomhetsmålene ble skrudd opp for 2021. Selskapets vekst, lønnsomhet og stabile kontantstrømmer sammen med obligasjonens kursbilde gjorde at vi valgte å øke eksponeringen noe i august, og den er nå inne blant porteføljens ti største.

European Energy, som også er inne på topp-ti-listen, valgte å forlenge og utvide en eksisterende obligasjon, der vi deltok og utvidet eksponeringen vår. Med virksomhet innenfor sol- og vindkraft er selskapet svært interessant, både fra et bærekraftig perspektiv og med tanke på sektorens vekstpotensial.

Da Axactor, en annen av fondets posisjoner, skaffet seg offisiell kredittrating fra både S&P og Moody’s, kom det selskapets obligasjoner og til en viss grad også porteføljen til gode.

 

Flere artikler

Volatilitet skaper attraktive investeringsmuligheter
Carnegie Corporate Bond

Volatilitet skaper attraktive investeringsmuligheter

Årsskiftet nærmer seg, og markedet har blitt noe mettet etter høstens høye tempo på primærtransaksjoner kombinert med relativt nøytral kapitalinnstrømming til fondet. På grunn av en kombinasjon av historisk lave...

Maria Andersson 3 desember 2021
Begivenhetsrik september
Carnegie Corporate Bond

Begivenhetsrik september

September var en begivenhetsrik måned – med en kraftig oppgang i lange markedsrenter, drevet av vedvarende høye inflasjonstall og stigende energipriser.  Renteøkningen førte til røde tall på børsen, men nordiske...

Maria Andersson 5 oktober 2021
SSAB utstedte en bærekraftsobligasjon med mål om å redusere klimagassutslipp med 10 prosent innen 2025
Carnegie Corporate Bond

SSAB utstedte en bærekraftsobligasjon med mål om å redusere klimagassutslipp med 10 prosent innen 2025

Inflasjonsrisikoen er fortsatt på tapetet, og i denne forbindelsen er det verdt å nevne at Fed nå forventer renteøkninger allerede i 2023 sammenlignet med tidligere forventninger om 2024. Markedets første...

Niklas Edman 5 juli 2021