Lukk

Litt færre aksjer i porteføljen

Oktober, som ofte er preget av markedsuro, kunne i år notere seg for generelt sterke aksje- og kredittmarkeder. Den globale konjunkturen er sterk, mens inflasjonen fortsatt er lav. Selv om det svenske aksjemarkedet også steg, ble det hengende etter internasjonalt sett.

Forklaringen ligger trolig i signalene om at de svenske boligprisene er i ferd med å snu nedover. Det får selvsagt en direkte effekt på eiendomsselskaper med boliger i porteføljen, samt boligutviklere og byggeselskaper. Bankene, med sin store eksponering mot boliglån, har også falt i kurs. Den svenske kronen har også sunket i verdi.

Carnegie Strategifond steg med 1,9 prosent i oktober. Mange av fondets posisjoner har nå lagt fram rapporter for tredje kvartal. Positive rapporter, som også har gitt positive kursreaksjoner, har vi fått inn fra selskaper som Volvo, Lifco, Dometic, SKF, SCA og Essity. Totalt sett overrasket disse selskapene med høyere marginer enn ventet.

Rapportene til posisjonene Skanska, NCC, TeliaSonera og Nordea fikk imidlertid en kjøligere mottakelse. Byggeselskapene Skanska og NCC innfridde ikke forventningene, men man kan ikke forklare dette med det svake svenske boligmarkedet, som selskapene bare hadde en liten eksponering mot. Som nevnt i den forrige månedsrapporten har vi i senere tid prøvd å unngå selskaper med stor eksponering mot det svenske boligmarkedet. Disse selskapene har sett aksjekursene falle kraftig i løpet av måneden, og fallet forsterkes i mange tilfeller av en høy gjeldsgrad.

I oktober gjorde vi hovedsakelig endringer på aksjesiden. Vi har dratt nytte av det sterke markedet til å avvikle posisjonene i SEB og finske Kemira. Porteføljens aksjeandel har derfor falt litt og ligger nå på i underkant av 60 prosent.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor «mitt i livet», som...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Verdensøkonomien styrkes
Carnegie Strategifond

Verdensøkonomien styrkes

Samstemte markedsbevegelser indikerer at verdensøkonomien nå er i ferd med å styrke seg. Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger. Dessuten er det...

John Strömgren 8 september 2020
Den svenske kronen har styrket seg kraftig
Carnegie Strategifond

Den svenske kronen har styrket seg kraftig

Både aksje- og selskapsobligasjonsmarkedene fortsatte den positive utviklingen i juli. Fondet steg også med 3.71 prosent. I aksjemarkedet forklares den sterke utviklingen hovedsakelig med kraftig oppgang for en liten gruppe...

John Strömgren 4 august 2020
Handelen i fondene stanses

Handelen i fondene stanses

Den rådende ekstraordinære markedsuroen har ført til usikkerhet omkring kursfastsettelsen av selskapsobligasjoner. Carnegie Fonder har derfor bestemt seg for å stanse handelen i fondene som investerer i slike obligasjoner. Beslutningen...

Erik Amcoff 20 mars 2020