Lukk

Lokkende Telia og SCA

Rapportene til byggeselskapene, inkludert Skanska og NCC, overrasket positivt med pen lønnsomhet og ordreinngang. Dette indikerer at vi er på god vei til å nå definerte lønnsomhetsmål, selv om de kommende kvartalene selvfølgelig vil bli påvirket negativt.

Dometic kommuniserte at finansieringen hadde blitt sikret. Dermed reduseres risikoen for at eierne fremover må inn med kapitalinnskudd, noe markedet var bekymret for.

Rapporten til Volvo fikk en dårligere mottakelse til tross for svært sterke kvartalstall. Den negative reaksjonen kan sannsynligvis forklares med at nåværende situasjon uten omsvøp ble beskrevet som «utfordrende» (selv om dette ikke burde komme som en overraskelse!). AtriumLjungberg ble også hardt straffet for at de beskrev fremtiden som usikker og derfor tok en mindre nedskrivning av eiendomsverdiene. Merk at selskapet likevel solgte Farsta Centrum til svært gode vilkår – midt i krisen.

Fondet steg med 8,7 prosent i april, noe som innebærer at nedgangen siden årsskiftet ligger på 13,2 prosent. Aksjeandelen ligger omtrent uendret på rundt 60 prosent.

Nevneverdige endringer på fondets aksjeside er kjøp i Telia og SCA. Telia-aksjen klarte seg oppskriftsmessig relativt godt i begynnelsen av børsnedgangen, men fornyet risikoappetitt blant investorene kombinert med en dårligere enn forventet rapport har nylig fått negativ innvirkning på kursen. Vi synes aksjen er interessant på dagens nivå. Markedet har antagelig nå rimelig realistiske forventninger til hva nye adm.dir. Allison Kirkby (tidligere Tele2) vil kunne utrette. I løpet av måneden økte vi også posisjonen i SCA. På den positive siden forventer selskapet i siste rapport å kunne øke skogavvirkningen med 25 prosent frem til 2025.

Vi har redusert risikoen på obligasjonssiden ved å selge noen høyrenteposisjoner og i stedet kjøpe obligasjoner i Industrivärden og plassere kapital i Likviditetsfondet. Slik skaper vi rom til å handle ved fremtidige svakheter i markedene for både aksje- og selskapsobligasjoner.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang
Carnegie Strategifond

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer
Carnegie Strategifond

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til...

John Strömgren 3 juni 2020
Har vi lagt det verste bak oss?
Carnegie Strategifond

Har vi lagt det verste bak oss?

Mars 2020 ble en av de mest dramatiske månedene i manns minne både for verdipapirmarkedene og for fondet. Turbulensen spredte seg til kredittsystemet, der risikomarginen nærmest eksploderte til nivåer som...

John Strömgren 1 april 2020