Lukk

Lokkende Telia og SCA

Rapportene til byggeselskapene, inkludert Skanska og NCC, overrasket positivt med pen lønnsomhet og ordreinngang. Dette indikerer at vi er på god vei til å nå definerte lønnsomhetsmål, selv om de kommende kvartalene selvfølgelig vil bli påvirket negativt.

Dometic kommuniserte at finansieringen hadde blitt sikret. Dermed reduseres risikoen for at eierne fremover må inn med kapitalinnskudd, noe markedet var bekymret for.

Rapporten til Volvo fikk en dårligere mottakelse til tross for svært sterke kvartalstall. Den negative reaksjonen kan sannsynligvis forklares med at nåværende situasjon uten omsvøp ble beskrevet som «utfordrende» (selv om dette ikke burde komme som en overraskelse!). AtriumLjungberg ble også hardt straffet for at de beskrev fremtiden som usikker og derfor tok en mindre nedskrivning av eiendomsverdiene. Merk at selskapet likevel solgte Farsta Centrum til svært gode vilkår – midt i krisen.

Fondet steg med 8,7 prosent i april, noe som innebærer at nedgangen siden årsskiftet ligger på 13,2 prosent. Aksjeandelen ligger omtrent uendret på rundt 60 prosent.

Nevneverdige endringer på fondets aksjeside er kjøp i Telia og SCA. Telia-aksjen klarte seg oppskriftsmessig relativt godt i begynnelsen av børsnedgangen, men fornyet risikoappetitt blant investorene kombinert med en dårligere enn forventet rapport har nylig fått negativ innvirkning på kursen. Vi synes aksjen er interessant på dagens nivå. Markedet har antagelig nå rimelig realistiske forventninger til hva nye adm.dir. Allison Kirkby (tidligere Tele2) vil kunne utrette. I løpet av måneden økte vi også posisjonen i SCA. På den positive siden forventer selskapet i siste rapport å kunne øke skogavvirkningen med 25 prosent frem til 2025.

Vi har redusert risikoen på obligasjonssiden ved å selge noen høyrenteposisjoner og i stedet kjøpe obligasjoner i Industrivärden og plassere kapital i Likviditetsfondet. Slik skaper vi rom til å handle ved fremtidige svakheter i markedene for både aksje- og selskapsobligasjoner.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Kinnevik-aksjen har stabilisert seg og snudd oppover
Carnegie Strategifond

Kinnevik-aksjen har stabilisert seg og snudd oppover

Fondets oppgang fortsatte i mai. Forventningene som har drevet markedene de siste månedene, begynner nå å oppfylles. Smittespredningen avtar, vaksineringen har skutt fart (i det minste i den vestlige verden),...

John Strömgren 3 juni 2021
Tre av fire svenske børsnoterte selskaper slo analytikernes forventninger

Tre av fire svenske børsnoterte selskaper slo analytikernes forventninger

Makroøkonomiske tall, både tilbake- og fremadskuende, har de siste månedene vist at den økonomiske aktiviteten i verden er betydelig høyere enn tidligere forventet. Selv om BNP i EU falt i...

John Strömgren 5 mai 2021
Komponentmangelen fører til økt etterspørsel etter produksjonskapasitet
Carnegie Strategifond

Komponentmangelen fører til økt etterspørsel etter produksjonskapasitet

Industrikonjunkturen fortsetter å utvikle seg positivt, til tross for at pandemien gjør at deler av samfunnene stenges. I USA har både finans- og pengepolitiske stimuli av historiske dimensjoner ført til...

John Strömgren 7 april 2021