Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Listed Private Equity

Lyse utsikter for private equity

Året har startet godt for Carnegie Listed Private Equity, og den positive utviklingen fra slutten av fjoråret har fortsatt. Forutsetningene har bedret seg, og fremtidsutsiktene ser lysere ut – med fallende rentenivå og flere selskapstransaksjoner.

Til tross for en bedring i posisjonenes aksjekurs finnes det fortsatt mange selskaper som prises med stor rabatt sammenlignet med underliggende verdier. Normalt er det i perioder med flere salg at aksjeprisingen for vår type selskaper henter seg inn. Når porteføljeselskaper selger til en vesentlig høyere pris enn bokført verdi, får markedet bevis på at underliggende verdier har vært konservative.

Porteføljeselskapenes prising er knyttet til prisingen av børsnoterte selskaper, men med et etterslep. Derfor vil fjerde kvartals børsoppgang komme til syne i posisjonenes bokførte verdier noe senere.

Som aktuelle eksempler på porteføljens utvikling i dagens marked ønsker vi å fremheve HarbourVest, Pantheon, HBM Healthcare og Blackstone. Det amerikanske fondsselskapet Blackstone er en av våre største posisjoner, og i rapporten for 2023 slo de forventningene, som riktignok var relativt lave. Blackstone oppnådde en resultatøkning i fjerde kvartal og verdiøkning for investeringene i 2023 innenfor kreditt, infrastruktur, private equity og life sciences. Eiendomsinvesteringene fikk imidlertid en dårligere utvikling. Forvaltningskapitalen utgjorde USD 1040 milliarder, med 148 mrd. inn og 74 mrd. ut.

HarbourVest og Pantheon har et stort antall fondsinvesteringer, og rapportene deres viser tydelig hvordan private equity-markedet utvikler seg – med noe flere salg den siste tiden og sakte synkende rabatt. De handles for tiden med rabatt på 35–40 %. HBM Healthcare kom med positive nyheter i januar med et oppkjøpstilbud på over 100 % av premien fra deres porteføljeselskap Ambrx Biopharma, som de tidligere hadde børsnotert.

Et annet selskap som de har utviklet og tatt på børs, Longboard Pharmaceuticals, firedoblet kursen i januar etter publiseringen av forskningsresultater. HBM handles for tiden med en rabatt på ca. 20 %, sammenlignet med en betydelig premieprising før 2022.

Forfatter

Tom Berggren

Tom Berggren har vært aktiv i Private Equity-bransjen i over 20 år. Ansatt siden 2021. Hovedsjef i Carnegie Listed Private Equity siden starten i 2009. Tidligere administrerende direktør i Swedish Venture Capital Association.