Lukk

Lyse utsikter for Nordax

Carnegie Småbolagsfond falt med 1,3 % i november. Stockholm-børsen hadde en svak måned: Indeksen over mindre selskaper falt med 3,1 % og den brede indeksen med 3,5 %.

Dometic, som er et av fondets større posisjoner, klatret med 10 % i november. Selskapet gjennomfører et oppkjøp av amerikanske Seastar Solutions, som er aktivt på markedet for tilbehør til fritidsbåter. Oppkjøpet får en betydelig effekt på Dometics omsetning og resultat. Til tross for en kursøkning på 10 % er aksjen lavere priset enn før transaksjonen. Prisingen er lav, og til tross for en god utvikling ser vi fortsatt potensial for lønnsomhetsøkning i selskapet.

Markedsføringsselskapet Catena Media var fondets beste posisjon i november, med en økning på 10 %. Aksjen har hatt en sterk kursutvikling siden børsnoteringen, men i høst har utviklingen vært lite tilfredsstillende. Dette skyldes i hovedsak hovedaksjonærens salg av aksjer og et plutselig bytte av konsernsjef. Derfor var markedet bekymret før selskapets rapport for tredje kvartal. Bekymringen viste seg å være ubegrunnet, og både omsetning og lønnsomhet var sterk i tredje kvartal. Aksjekursen har falt fra et historisk toppnivå. Sammen med sterke kvartalstall og det fullførte oppkjøpet gjør dette at prisingen basert på neste års fortjeneste er attraktiv.

Dramatikken i Nordax fortsetter, og Nordic Capital økte i november eierandelen i selskapet. Risikokapitalgiganten kontroller nå mer enn 20 % av aksjene. Nordic Capital har ikke tradisjon for å være deleier av børsnoterte selskaper, og vi tror sannsynligheten er høy for et bud på hele selskapet. Vi har eid aksjene siden børsnoteringen og mener at Nordax er et meget veldrevet selskap med lyse utsikter. Etter vår oppfatning har ikke selskapet så langt fått den prisingen det har fortjent. Vi mener at Nordax er overkapitalisert, og kanskje kan et ekstraordinært utbytte være gunstig for verdsettelsen. Aksjekursen steg med 7 % i november.

Fondets svakeste posisjon i november ble takpapp-produsenten Nordic Waterproofing, som falt med 16 %. Selskapet leverte en kvartalsrapport som ikke levde opp til forventningene, men som ikke førte til større revisjoner av prognosene. Dermed kan man si at aksjene er priset en god del lavere. Vi mener at det svenske boligmarkedet står overfor utfordringer, men konstaterer samtidig at Nordic Waterproofing bare har en beskjeden eksponering mot dette markedet. Selskapet har en betydelig eksponering mot andre nordiske land (der Danmark og Finland er i sterk utvikling) mot næringsbygg og mot oppussingsmarkedet. Dessuten er balansen sterk og prisingen lav.

Mer om fonder

Småbolags­fond

Carnegie Småbolagsfond invests in smaller value companies on the Stockholm Stock Exchange. Such small caps have historically had stronger share price growth than larger companies, partly because they have more opportunities...

Mer informasjon
Kjøp fond