Lukk

Månedens prestasjon: Garmin

Globale aksjer hadde enda en positiv måned i august – den syvende måneden på rad. Konjunkturuavhengige selskaper gjorde det bra i månedens første uker, da lange markedsrenter begynte å stige.

Dette mønsteret ble imidlertid brutt etter kommentarer fra FED, som tonet ned risikoen for aggressiv nedtrapping av støttekjøpene og drev opp kursene på teknologi og sykliske aksjer i månedens siste fase. Til slutt endte august opp som en mer eller mindre ordinær måned, med teknologiselskaper, sykliske aksjer og vekst på topp.

De mest lønnsomme sektorene i porteføljen var varige forbruksgoder og finans, mens den svakeste utviklingen kom innenfor dagligvarer. Selskapene som ga best avkastning, var Garmin (+11,0 %), Vestas Wind Systems (+10,0 %) og Novo Nordisk (+8,8 %).

Garmin rapporterte sterke kvartalstall i slutten av forrige måned og fortsatte den positive trenden uten å komme med større nyheter i august.

Heller ikke Vestas var drevet av selskapsspesifikke nyheter; snarere var det finanspolitikk og forventninger om massive infrastrukturinvesteringer rettet mot fornybar energi som lå bak stigningen.

Novo Nordisk la derimot frem kvartalstall i begynnelsen av måneden som slo relativt høye forventninger. Selskapet oppnådde bedre enn forventet vekst drevet av sterk utvikling innenfor produkter som er rettet mot behandling av overvekt, samtidig som det rapporterte om sterk etterspørsel etter Wegovy – et nytt slankeprodukt som ble lansert i slutten av kvartalet. Som en følge økte ledelsen helårsestimatene for både inntekter og resultat kraftig.

Når det gjelder prising, handles porteføljen fortsatt uten overpris vs. aksjemarkedet – til tross for sterkere nøkkeltall på områdene vekst, lønnsomhet og risiko. Siden oppstarten har fondets fokus på trygge og stabile kvalitetsselskaper for langsiktig eierskap gjort at det har oppnådd vesentlig bedre risikojustert avkastning enn globale aksjeindekser – først og fremst ved å gjøre det bedre i svake markeder.

Vi er fortsatt overbevist om at det finnes en god verdivekst å hente fra dagens nivåer, og at fondet bidrar med både risikoreduksjon og meravkastning over en børssyklus sammenlignet med andre brede globale fond.

Mer om fonder

Flere artikler

Defensive aksjer klarte seg godt i en usikker situasjon.
Carnegie Global Quality Companies

Defensive aksjer klarte seg godt i en usikker situasjon.

Globale aksjer hadde en svakere periode i november, og de fleste børsene viste negativ utvikling etter at nyheten om en ny virusmutasjon skapte angst og svekket risikoviljen. Den hittil høye...

Emanuel Furubo 6 desember 2021
Markedsrotasjon til fordel for defensive selskaper og vekstfaktorer
Carnegie Global Quality Companies

Markedsrotasjon til fordel for defensive selskaper og vekstfaktorer

Globale aksjer som helhet hadde en positiv måned i juli, men resultatene på verdens børser varierte. I Europa og USA utviklet børsene seg godt, men i de asiatiske markedene var...

Emanuel Furubo 10 august 2021
Defensive selskaper på billigsalg
Carnegie Global Quality Companies

Defensive selskaper på billigsalg

De globale aksjene hadde igjen en god måned og avsluttet første halvår med et imponerende resultat. Fortsatt sjenerøs pengepolitikk og økt vaksineringstempo bidro til optimismen. Den viktigste drivkraften for børsoppgangen...

Emanuel Furubo 5 juli 2021