Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Abonnér

på markeds-
oppdateringar

Som abonnent på våre markedsoppdateringer vil du få tilsendt relevant markedsinformasjon, nyhetsbrev, invitasjoner til seminarer m.m. E-postadressen din deles ikke med andre.