Lukk

Mer forsiktig offensiv

Oppsvinget i økonomien og aksjemarkedene fortsatte i november, selv om rapportene om høyere enn forventet inflasjon er bekymringsfulle. Prisøkninger på varige goder er den viktigste drivkraften. Det er grunn til å tro at inflasjonen vil kunne være midlertidig, delvis som følge av økt produktivitet og delvis som følge av økt etterspørsel etter tjenester på bekostning av varer.

Begge delene er konsekvensene av en normalisering i samfunnet. Økende lønnsinflasjon, hittil først og fremst i USA, gir grunn til bekymring.

Renten har imidlertid ikke blitt påvirket nevneverdig, og realrenteobligasjoner omsettes fortsatt med negativ rente, dvs. –1 prosent i USA og ca. –1,5 prosent i Sverige. I slutten av måneden økte markedsusikkerheten på grunn av at man hadde oppdaget en ny virusvariant, omikron. Porteføljen er fortsatt relativt offensiv, men mer forsiktig siden aksjeandelen i november ble redusert fra 67 til 60 prosent.
I løpet av måneden ble det foretatt en aksjeinvestering i det finske industriselskapet Kone. Selskapet produserer blant annet rulletrapper og heiser. Markedet for heiser er i den vestlige verden delt mellom fire leverandører.

Oligopolsituasjonen og en stor andel av ettermarkedet for den installerte basen gjør at lønnsomheten er høy. I andre regioner med høyere vekst, for eksempel Kina, står man overfor mer konkurranse og dermed lavere lønnsomhet. Marginen har vært svært stabil over tid. Under finanskrisen økte omsetningen mens marginen stort sett lå uendret på ca. 14 prosent. Salget forble uendret i 2020, mens marginen økte til i underkant av 13 prosent. Kones finansielle situasjon er svært stabil, med en netto kontantbeholdning på litt under 2 milliarder euro. Styret ga nylig fullmakt til tilbakekjøp, så kanskje kan det komme et ekstrautbytte.

Det nordiske selskapsobligasjonsmarkedet var i november preget av et stort antall nye emisjoner, noe som la et visst press på kursene. Fondet investerte i gulvprodusenten Kährs, som utstedte en 5-årig bærekraftsobligasjon på STIBOR+6 prosent. Selskapet er en ledende produsent av gulv i Norden.

Råvarene kommer utelukkende fra sertifiserte skoger, og bærekraft er et prioritert område der selskapet ligger langt fremme.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.
Carnegie Strategifond

Skogselskapenes aksjer har falt, derfor øker fondet i Holmen.

I august reduserte fondet aksjeandelen for å redusere risikonivået. Dette viste seg å være lurt, siden aksjene har utviklet seg svakt siden den gang. Årsakene er mange, men en av...

John Strömgren 5 oktober 2021
«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»
Carnegie Strategifond

«Strategifondet er ikke et tradisjonelt kombinasjonsfond»

Et tradisjonelt kombinasjonsfond består normalt av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner. Tanken er at obligasjonene skal gi en stabil avkastning og stige i verdi i urolige tider når...

John Strömgren 3 september 2021
En bærekraftig, økonomisk sterk og motivert hovedeier

En bærekraftig, økonomisk sterk og motivert hovedeier

På samme måte som i de forrige kvartalene slo de aller fleste selskapene høye forventninger i årets første kvartal. I mange tilfeller innebærer dette at man kan forsvare den kraftige...

John Strömgren 4 august 2021