Lukk

Nå kuttes den russiske renten

Det går mot renteøkning i Vesten, men i Russland har sentralbanken nå begynt å redusere styringsrenten. S&P hever utsiktene for Russland. Carnegie Rysslandsfond steg 1 prosent i mars og er nå opp 42 prosent siden i fjor.

Bekymringene for utviklingen i oljeprisen har økt i det siste. Den amerikanske skiferoljeproduksjonen øker fortsatt, og de amerikanske oljelagre har ikke minket. Flere og flere analytikere begynner også å stille spørsmål ved OPECs vilje og evne til å forlenge dagens produksjonsbegrensninger. Disse løper ut ved utgangen av juni, og det er tvilsomt om vilkårene er til stede for en ny avtale. Søkelyset er nå rettet på de amerikanske lagertallene og forventningen til at den forestående «driving season» skal få lagrene til å falle.

S&P har oppgradert sin «outlook» for Russland fra stabil til positiv (BB+). De forventer at veksten i Russland skal øke med et gjennomsnitt på 1,7 prosent per år mellom 2017 og 2020. S&P bemerker også at den russiske staten fortsatt har et lavt gjeldsnivå. Rubelen, som har holdt seg overraskende sterk så langt i år, styrket seg ytterligere på nyhetene.

Den russiske sentralbanken kuttet reporenten med 25 basispunkter til 9,75 prosent. Banken hadde holdt renten stabil på 10 prosent siden september, og reduksjonen signaliserer nå starten på en ny rentekuttsyklus. Inflasjonen har falt kraftig den siste tiden og er nå nede på nesten 4 prosent på årsbasis. Vi forventer et ytterligere kutt i framtiden.

Vekstindikatorene for februar var skuffende. Den innenlandske etterspørselen er fortsatt svak, og detaljomsetningen falt med 2,6 prosent på årsbasis. Årsaken er svak reell lønnsvekst og økt sparing. Den gjennomsnittlige disponible inntekten falt med 4,1 prosent i februar, og industriproduksjonen falt med 2,7 prosent – også det på årsbasis.

Det russiske byrået for statlig eiendom har krevd at alle offentlige virksomheter skal reservere 50 prosent av overskuddet til utbytte. Det konstaterer at det føderale budsjettet har iberegnet utbytte av denne størrelsen. Selskapene kommer som vanlig til å protestere mot utbyttekravet. Det gjenstår å se hvor mye som blir utbetalt, spesielt fra Gazprom, Transneft og Rosneft.

Mer om fonder

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerer i aksjer notert i Russland og i andre deler av tidligere Sovjetunionen. Her finnes store naturressurser, men også mange spennende selskaper i nyere bransjer. Fondet kan også...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Redusert utbytte fremover
Carnegie Rysslandsfond

Redusert utbytte fremover

Til tross for nye koronautbrudd i for eksempel USA og Tyskland roet det russiske markedet seg ned i juni. Rysslandsfonden steg med 1 prosent uten større dramatikk. Samarbeidet innenfor OPEC+...

Fredrik Colliander 3 juli 2020
«Oljeselskapene har steget kraftig i mai»
Carnegie Rysslandsfond

«Oljeselskapene har steget kraftig i mai»

Rysslandsfonden falt med 1 prosent i mai. Den negative utviklingen skyldtes i stor grad styrkingen av den svenske kronen. SEK har steget 5 prosent mot dollar siden slutten av april...

Fredrik Colliander 3 juni 2020
Kraftige russiske restriksjoner og støttepakker
Carnegie Rysslandsfond

Kraftige russiske restriksjoner og støttepakker

Etter fallet i mars fikk de globale børsene en pen utvikling i april. Moskva-børsen har også gjort det godt, til tross for uroen på oljemarkedet. Den 20. april falt amerikanske...

Fredrik Colliander 5 mai 2020