Lukk

Når får SBBs Ilija Batljan tid til å sove?

I desember klatret eiendomssektoren som helhet bare marginalt på børsen. Flere enkeltselskaper har imidlertid gått sterkt frem. Som vi nevnte i forrige måneds rapport, er eiendomssektoren fortsatt preget av høy oppkjøpslyst.

Både Castellum og SBB økte budet på norske Entra i desember, og Balder har gått inn som ny storeier i Entra. SBB har også rukket å kjøpe en stor post i Offentliga hus og legge inn bud på resten av selskapet. Og som lovet la Rutger Arnhult frem pliktig bud på Corem. Entra er fortsatt en av våre største posisjoner, og vi eier også aksjer i Offentliga hus og Corem.

Når det gjelder budkrigen i Entra, er ikke siste ord sagt. Aksjen handles like over de to foreliggende budene, så aksjemarkedet forventer tydeligvis enda høyere bud.

For å finansiere det økte budet har Castellum valgt å selge en portefølje av lager- og logistikkeiendommer verdt 18 milliarder svenske kroner til Blackstone (1/3 solgt, 2/3 som opsjon på å selge hvis budet går gjennom). Den indikerte salgsprisen er 20 prosent høyere enn nyligste rapporterte markedsverdi. Avtalen bekrefter det vi har sett tidligere i år: Blackstone er villig til å betale betydelig mer enn hva lokale nordiske aktører mener lager- og logistikkeiendommer er verdt. I noen selskaper er disse høyere eiendomsverdiene for lager og logistikk priset inn. Men i for eksempel Platzer, med knapt 20 prosent av eiendomsverdien innenfor industri/lager, har etter vår vurdering markedsprisen ikke blitt påvirket mer enn marginalt. Platzer er fondets femte største posisjon.

En stor nyhet er det også at valgkomiteen i Castellum foreslår Rutger Arnhult som ny styreleder i selskapet. Dermed går han av som administrerende direktør i Klövern. Sannsynligheten for at Castellum legger inn bud på Klövern, har dermed økt. Spesielt hvis Castellum ikke kommer i mål med Entra, fremstår Klövern som et interessant alternativ. Men det later til at enkelte storeiere i Castellum for øyeblikket bare er sånn passe interessert i en slik avtale.

Generelt er prisingsforskjellen mellom ulike eiendomsselskaper større enn den har vært på svært lang tid. Noen ganger blir selskaper undervurdert av en rimelig grunn, men noen ganger handler det bare om lav verdsetting. På sikt vil dette rette seg opp, eller så kommer høyere prisede selskaper til å legge inn bud på lavere prisede selskaper. Det er derfor svært mulig at 2021 blir året for fusjoner og oppkjøp.

Fondet steg med 2 prosent i desember. Blant porteføljens posisjoner har Offentliga hus, Lehto (svært liten posisjon) og Klövern klart seg best, mens John Mattson, Corem og Fabege gjorde det svakest. Posisjonene i Klövern og Entra har gitt de største positive bidragene til porteføljen, mens posisjonene i Fabege og Nyfosa har hatt mest negativ innvirkning på avkastningen.

Vi deltok fullt ut i nyemisjonen i Klövern, og posisjonen er dermed den største i porteføljen, tett fulgt av posisjonen i Balder. I desember solgte vi de siste gjenværende aksjene i hotelleiendomsselskapet Pandox. Etter vår vurdering står hotellmarkedet foran flere tøffe år, og etter den siste kursøkingen gjenspeiles dette ikke i prisingen. Vi har også solgt hele posisjonen i Heba. Forskjellen i kursutvikling og prising sammenlignet med John Mattson – det mest jamførbare selskapet – er blitt for stor. Porteføljevekten i Offentliga hus har økt takket være tilbudet fra SBB. Kursen til Entra har fortsatt oppover i takt med økte bud og spekulasjoner om enda høyere bud. På grunn av utviklingen har vi valgt å selge en mindre del av posisjonen i Entra, men takket være den sterke relative utviklingen er vekten i porteføljen stort sett uendret.

Flere artikler

Store rabatter på nytt
Carnegie Fastighetsfond Norden

Store rabatter på nytt

I oktober falt både eiendomsselskapene og børsen som helhet. Fellesnevneren var økt bekymring for koronarelaterte problemer etter en ny runde med raskt økende smittespredning. Kursfallet i løpet av måneden gjør...

Jonas Andersson 5 november 2020
Eiendomsselskapene får revansj
Carnegie Fastighetsfond Norden

Eiendomsselskapene får revansj

I september måned fikk eiendomsselskapene en kraftig revansj og raste oppover på børsen, samtidig som børsutviklingen som helhet var mer beskjeden. Som vi påpekte i forrige månedsbrev, var sektoren undervurdert...

Jonas Andersson 7 oktober 2020