Lukk

Negativ realrente er perfekt for eiendom

Eiendomsselskapene utviklet seg sterkt på børsen og bedre enn børsen som helhet i løpet av måneden. De viktigste drivkreftene var fallende lange renter, høy inflasjon og fortsatt gode kvartalsrapporter for tredje kvartal.

I løpet av måneden har den svenske tiårsrenten falt fra 0,3 prosent til 0,1 prosent og er dermed på samme lave nivå som ved slutten av sommeren. Samtidig har inflasjonen vært høy. Oktobertallet for inflasjon ble 2,8 prosent. Dette tallet er grunnlaget for indeksens oppjustering for 2022 av så godt som alle kommersielle leieavtaler. Lave renter og høy inflasjon er som bensin for eiendomsbransjen. Det er ikke en urimelig konklusjon at oppskrivingen av eiendom vil fortsette de kommende kvartalene.

Når det gjelder de siste resultatrapportene (3. kvartal), bekrefter de trenden vi så i de tidlige rapportene i oktober. I gjennomsnitt har eiendomsselskapene rapportert en vekst på 25 prosent i substansverdi for de siste tolv månedene, og netto utleie for tredje kvartal (verdien av nytegnede kontrakter minus forfall) var positiv for så godt som alle børsnoterte svenske eiendomsselskaper.

Jokeren i spillet akkurat nå er den nye virusvarianten omikron. Det er sannsynlig at smittevernrestriksjonene vil øke også i Sverige. Disse vil få en viss negativ påvirkning på kontorer, butikker og hoteller, samtidig som lager, logistikk, boliger og samfunnsbygg blir relative vinnere. Det er imidlertid sannsynlig at virkningene blir marginale på grunn av den gode vaksinasjonssituasjonen, og mye er allerede priset inn på børsen.
Som vi spådde i forrige månedsbrev, har SBB vært svært aktive. Selskapet har økt i norske Solon (boligutvikler) og kommer til å legge inn et bud. SBB har også inngått flere avtaler med Stenvalvet og Kåpan. I tillegg åpnet utkjøpet av ICA fra børs for at SBB kunne kjøpe ICAs post i Amasten. Deretter vil det komme et bud fra SBB på hele Amasten. SBBs Ilija Batljan har vært flink til å skape verdier for aksjonærene, og vi ser positivt også på disse transaksjonene.

Etter oppgangen Amasten har vi solgt alle våre aksjer der. Vi har også redusert noe i Platzer. I stedet har vi økt eierskapet noe i SBB, Catena, Fastpartner og NCC.»

Mer om fonder

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finnes også i andelsklassen: A og B. Fondet investerer i eiendomsaksjer på det nordiske aksjemarkedet. Fondet investerer langsiktig, primært i rendyrkede eiendomsselskaper der selskapene hovedsakelig eier ferdigstilte...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Avtalen som løfter andre eiendomsselskaper
Carnegie Fastighetsfond Norden

Avtalen som løfter andre eiendomsselskaper

September ble preget av den kriserammede kinesiske eiendomsutvikleren Evergrande og generelt stigende lange renter. Selv om Evergrandes problemer er Kina- og selskapsspesifikke, ble også den svenske børsen, spesielt eiendomsselskapene, dratt...

Jonas Andersson 5 oktober 2021
Budene og fusjonene får følge av børsintroduksjoner
Carnegie Fastighetsfond Norden

Budene og fusjonene får følge av børsintroduksjoner

Eiendomsselskapene utviklet seg pent i løpet av måneden, både operativt (Q2-resultat) og på børsen. Den sterke oppadgående kurstrenden som begynte i april, fortsatte i første halvdel av august. Månedens andre...

Jonas Andersson 3 september 2021
Regjeringen felt av ubetydelig sak
Carnegie Fastighetsfond Norden

Regjeringen felt av ubetydelig sak

Den siste tiden har det stormet i politikken, og uværet startet i et vannglass. Innføring av markedsleie for nyproduksjon burde ikke føre til store politiske motsetninger, men det skjedde. Forslaget...

Jonas Andersson 5 juli 2021