Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Listed Private Equity

Nord-Amerika best i 2023

Carnegie Listed Private Equity oppnådde en avkastning på 29,4 prosent i 2023. Strategiene og de geografiske områdene som presterte best i løpet av året, var omvendt sammenlignet med 2022.

Fondsselskaper ble den beste strategien, etterfulgt av fondsporteføljer og direkteinvestorer/investeringsselskaper. Geografisk sett hadde posisjonene med søkelys på Nord-Amerika den beste utviklingen, etterfulgt av Europa og Asia.

De beste sektorene har vært kreditt, teknologi og forsikrings-/pensjonsselskaper. Blant årets beste selskaper finner vi en bred diversifisering.

De beste i 2023 var 3I, Blackstone og KKR, og den svakeste utviklingen kom i Syncona, JAFCO og AURELIUS. De tre beste utgjør 22,4% av fondet og de tre dårligste bare 3,2%. Vi er generelt fornøyde med forvaltningsbeslutningene i løpet av året, med noen salg og nye posisjoner samt en rekke endringer i allokeringene.

Fondets avkastning for 2023 ble ca. 8% høyere enn om porteføljen hadde vært likevektet. Nye posisjoner for året var NB Private Equity og Partners Group, og vi kjøpte oss opp i bl.a. HarbourVest og HG Capital. Investeringsbeslutningene er i hovedsak basert på forventet god verdiutvikling, men også aksjeprising.

Solgte posisjoner er Prosus, Brookfield Renewable og IAC, der det hovedsakelig var ESG-hensyn som påvirket beslutningen. En av posisjonene der vi solgte oss ut, var Berkshire Hathaway – som hadde hatt god avkastning under den tidligere børsturbulensen. Den generelle markedsuroen har ført til store rabatter for de børsnoterte PE-selskapene. Rabatten krymper nå gradvis i takt med bedre sentiment og støtte til prisingen av porteføljeselskaper ved salg.

For eksempel har HG Capital, i tråd med økt aktivitet for kjøp og salg av selskaper, vært i stand til å selge posisjoner i løpet av andre halvår på 40%, 20%, 32% og 68% over den siste prisingen, såkalte uplifts. Vi ser positivt på forutsetningene for at Private Equity skal levere god verdiutvikling fremover.

Det er fortsatt turbulente tider, som innebærer muligheter for interessante selskapsoppkjøp. Vi er inne i en opphentingsperiode der aksjekursene for mange av posisjonene våre er nær nivået for to år siden, samtidig som de underliggende porteføljeselskapene har utviklet seg en hel del. Vi ser frem til et år med normalisering av aksjekursene samt fortsatt aktiv selskapsbygging og verdiskaping.

Forfatter

Tom Berggren

Tom Berggren har vært aktiv i Private Equity-bransjen i over 20 år. Ansatt siden 2021. Hovedsjef i Carnegie Listed Private Equity siden starten i 2009. Tidligere administrerende direktør i Swedish Venture Capital Association.