Lukk

Novembers store samtaleemne: det svenske boligmarkedet

Novembers store samtaleemne var det svenske boligmarkedet – slik det også har vært i månedene før. I slutten av måneden godkjente regjeringen et økt amortiseringskrav.

Dette kan ha påvirket boligprisene ytterligere – men det gjenstår å se hvor mye. For de fleste boligutviklere har dermed kredittmarkedet blitt stengt som finansieringskilde. Dessuten har vi fått en viss korreksjon i obligasjonskursene i sektoren samt en viss spredning til de øvrige eiendomsobligasjonene.

Globalt sett har markedene vært opptatt av Trumps skattereformer og Nord-Koreas test av missiler som landet forventer skal kunne nå helt til USA. Disse testene har bare hatt en begrenset effekt på finansmarkedene. I Europa og USA har vi registrert stor kapitalutgang fra high-yield-fond, og dette har påvirket stemningen i markedet for høyrenteobligasjoner. Imidlertid har vi i Norden ikke blitt særlig smittet siden de fleste nordiske obligasjonene i segmentet fortsatt har høyere kredittpremie, lavere renterisiko og lavere markedsrisiko i form av kortere kredittdurasjon.

Aktiviteten på det nordiske kredittmarkedet har vært høy i november, spesielt i primærsegmentet med mange emisjoner fra både nye og tidligere utstedere. Risikoappetitten har generelt vært gunstig for utstederne, og mange har benyttet seg av dette – selv om vi nå er kommet til slutten av primærsyklusen med både høyere marginer og bedre vilkår. Annenhåndsmarkedet har fortsatt i tråd med forrige måned. Prisfølsomheten har økt noe grunnet store volumer fra førstehåndsmarkedet.

I november deltok vi blant annet i primærtransaksjoner i IT-selskapene EG og Link Mobility fra hhv. Danmark og Norge. Carnegie Corporate Bond B falt i november med 0,13 prosent; det vil si at avkastningen hittil i år har vært på 4,81 prosent. Vi har fortsatt kort durasjon for å minimere renterisikoen i porteføljen. Dessuten er vi konservative i vårt syn på kredittdurasjon: Vi foretrekker kortere løpetid, men belønner obligasjonene som etter vår mening har en attraktiv margin.

Flere artikler

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020
Fokus på en likvid portefølje
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield. Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra...

Maria Andersson 6 april 2020
Større kontantbeholdning og fokus på likviditet
Carnegie Corporate Bond

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar...

Maria Andersson 4 mars 2020