Lukk

Ny grønn emisjon fra Fabege

April begynte med uro forårsaket av handelskonflikter mellom USA og Kina, men samlet sett har måneden hatt en noe roligere utvikling etter turbulensen i både februar og mars. Kredittmarkedet stabiliserte seg noe, og aktiviteten var høyere på både primær- og sekundærmarkedet. Vi opplevde ikke den samme avventende holdningen som preget først og fremst mars da mange nye nyemisjoner ble presset ut på markedet i forkant av påsken.

Den svenske sentralbanken lot som ventet styringsrenten forbli uendret på -0,50 prosent. Dessuten indikerte banken at den ikke forventer noen første renteøkning før årsslutt, og altså ikke lenger i andre halvdel av 2018. Dette kan bli vanskelig siden Riksbanken da kanskje må handle før ECB, og dette har fått markedet til å utsette forventningene om den første renteøkningen til 2019.

Rapporteringssesongen er i gang, og flere av de større selskapene har lagt fram resultater i tråd med eller over forventning, noe som igjen har fått fatt på investorenes risikoappetitt.

Globalt sett preges nyhetsbildet fortsatt av russiske sanksjoner og handelskrigen mellom USA og Kina.

April måned var relativt rolig, og vi deltok blant annet i den grønne nyemisjonen fra Fabege. Carnegie Corporate Bond B økte med 0,13 % i løpet av måneden og er opp 0,52 % på årsbasis. Vi fortsetter å holde durasjonen kort for å begrense porteføljens renterisiko, og vi forsøker også å redusere markedsrisikoen noe ved hovedsakelig å investere i obligasjoner med kortere løpetid, selv om vi i visse tilfeller også foretrekker attraktiv spread over løpetid.

Historisk høy risikovilje i kombinasjon med geopolitisk risiko og mindre ekspansiv pengepolitikk gjør at vi viderefører en balansert portefølje for å ta høyde for eventuell økt volatilitet framover. Når det gjelder fondets avkastning, var 2017 et meget sterkt år takket være ESBs støttekjøp og en generelt høy risikoappetitt. I 2017 bidro stigende obligasjonskurser til mye av avkastningen, men for 2018 forventer vi en noe mer normalisert avkastning basert på kuponger.

Flere artikler

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer
Carnegie Corporate Bond

Kvalitetsobligasjoner på attraktive nivåer

I praksis burde den forestående rapporteringssesongen ikke få noen betydning, siden mange selskaper fungerte som normalt langt ut i kvartalet. Det vitnes om stor usikkerhet som fører til gjetninger om...

Niklas Edman 7 mai 2020
Fokus på en likvid portefølje
Carnegie Corporate Bond

Fokus på en likvid portefølje

I begynnelsen ble hele obligasjonsuniverset solgt kraftig ned uansett bransje, selv om fallet var størst for obligasjoner med høyere risiko, såkalte High Yield. Turisme- og oljerelaterte papirer ble rammet ekstra...

Maria Andersson 6 april 2020
Større kontantbeholdning og fokus på likviditet
Carnegie Corporate Bond

Større kontantbeholdning og fokus på likviditet

Februar begynte sterkt med økt risikoappetitt og børser som steg på bred front etter en noe svakere utvikling i slutten av januar. Men sentimentet svingte kraftig siste uke i februar...

Maria Andersson 4 mars 2020