Lukk

Nye investeringer med tydelige bærekraftsmål

I august kom markedsaktiviteten i gang igjen. De lange rentene faller fortsatt, og med tanke på den svake konjunkturen er det ikke noe som taler for at rentene kommer til å få støtte fra sentralbankene.

De fleste sentralbanker har tatt en mykere tone, og fremover kan vi sannsynligvis vente oss lavere eller uendrede renter. Det gjenstår å se om Riksbanken fortsetter rentebanen de har indikert, med en renteøkning rundt årsskiftet. Den makroøkonomiske uroen kretser fortsatt rundt de velkjente spørsmålene om handelskrig og Brexit.

Fondet har gjort en del endringer i løpet av måneden og investert i noen nye selskaper. I kraftsektoren har vi posisjoner i svenske Kraftringen og norske BKK, som eies av kommunene. BKK driver hovedsakelig med produksjon og distribusjon av vannkraft og er den femte største produsenten i Norge. Selskapet var også det første i Norge til å utstede grønne obligasjoner. Kraftringen har en diversifisert virksomhet og klare bærekraftsmål. Fra og med april 2018 har deres egen produksjon vært fri for fossilt brensel.

I eiendomssektoren har vi investert i SBB og Wihlborgs. Wihlborgs fokuserer på kontorer og handel i Øresund-området, og SBB er eksponert mot Norden og konsentrerer seg om samfunnsbygg og boliger. I Wihlborgs deltok vi i en utstedelse av en 3-årig obligasjon med rente på Stibor +125 poeng. Primærmarkedet kom i gang i løpet av måneden, og vi deltok også i den 5-årige obligasjonen til norske Sparebank 1.

Blant selskaper som er nye i fondet, finner vi Länsförsäkringar Bank og Coor. Sistnevnte er et markedsledende Facility Management-selskap som vi nå eier en 4,5-årig obligasjon i. Fondets nye posisjoner har bidratt til større diversifisering, både sektormessig og geografisk.

Til tross for uro knyttet til makroøkonomi og konjunktur fortsetter markedet å gasse på. Etterspørselen er fortsatt sterk hos investorene, og i august falt kredittmarginene ytterligere. Carnegie Investment Grade B steg med 0,07 % i august.

Carnegie Investment Grade er et fond med eksponering mot nordiske selskapsobligasjoner med høy kredittrating. Det er selvfølgelig en utfordring at vi befinner oss i et lavrentemiljø. Men sterke og stabile selskaper og bærekraftfokus er en attraktiv kombinasjon, og trolig er forutsetninger gode for å oppnå pen avkastning over tid.

 

Flere artikler

Kjøperne vender nølende tilbake
Carnegie Investment Grade

Kjøperne vender nølende tilbake

Vi legger bak oss en svært turbulent måned med forhåpninger om en mer stabil fremtid. Koronavirusets spredning har vakt stor bekymring globalt, og det er fremdeles vanskelig å si når...

Mona Stenmark 2 april 2020
Fristende emisjon fra Kinnevik
Carnegie Investment Grade

Fristende emisjon fra Kinnevik

Februar-nyhetene dreide seg om koronaviruset og dets spredning, som skjøt fart utenfor Kina. Disse nyhetene nøytraliserte selvfølgelig indikasjonene på at spredningen faktisk avtok i Kina. Bekymringene for koronavirusets virkning eskalerte...

Mona Stenmark 3 mars 2020
Energieffektivitet og fornybar energi i fokus blant nye posisjoner
Carnegie Investment Grade

Energieffektivitet og fornybar energi i fokus blant nye posisjoner

Nyhetsstrømmen i årets første måned var dominert av koronaviruset og dets spredning, som selvfølgelig skapte bekymringer på de globale markedene. I månedens første halvdel beveget de lange rentene seg ganske...

Mona Stenmark 5 februar 2020