Lukk

Nytt kapittel for Ratos

I slutten av måneden tok fondet inn Ratos som en av de største posisjonene. Vi synes det virker som om markedet har glemt selskapet fullstendig. For ti år siden gikk det fra å være en yndling i private-equity-bransjen til å bli et sammensurium av lavtpresterende selskaper med nedskrivningsbehov.

Etter at tidligere styreleder Jonas Wiström ble adm.dir. i desember 2017, har det funnet sted en omfattende restrukturering som nesten ikke har fått oppmerksomhet. Ledelsen er byttet ut i både morselskapet Ratos og flere av datterselskapene, og det har blitt foretatt flere nedskrivninger. Nå når 11 av 12 selskaper rapporterer en høyere EBITA-margin i fjerde kvartal sammenlignet med for ett år siden, tror vi at et nytt kapittel har begynt.

Med 12 datterselskaper i ulike bransjer og et eierskap på fra 32 prosent til 100 prosent har Ratos en sprikende portefølje. Vi tror deler av porteføljen vil bli rendyrket mens andre deler vil vokse seg større. Til slutt kommer markedet til å rette søkelyset mot forretningsområder istedenfor mot enkeltselskapene, og dette vil forenkle Ratos’ profil. Mange er klar over Plantasjens svake utvikling, men få har lagt merke til hvordan marginene har snudd det siste året. Enda færre har oppdaget at materialleverandøren Diab utgjør en betydelig større andel av Ratos enn det Plantasjen gjør. Diab får sterk medvind fra utbygging av vindmøller og energieffektive kjøretøyer – bransjer som krever lette, men sterke materialer. Et annet selskap som nok flere assosierer negativt med Ratos, er Aibel – som ble kjøpt på helt feil tidspunkt. Faktisk har Aibel nå snudd oppover etter noen år med lave marginer. Vi tror dette vil fortsette de kommende årene gitt at prosjektporteføljen er inne en gunstig fase, og at ordreboken i dag består av 50 prosent vindkraft og elektrifiseringsoppdrag.

Tatt i betrakting nye finansielle mål som involverer flere oppkjøp, tror vi ikke Ratos’ nåværende struktur er helt forskjellig fra andre serieoppkjøpere, som typisk har en betydelig høyere prising. Vi har også priset Ratos på datterselskapsnivå ved å gjennomgå alle datterselskapene våre med egne estimater og prising. Uansett hvordan vi vrir og vender på verdivurderingsmetodene, finner vi en oppside på over 50 prosent.

Det finnes alltid en risiko for at billige selskap vil forbli billige. I Ratos tilfelle tror vi at det fullførte omstillingsarbeidet og den påbegynte reisen mot nye oppkjøp vil tvinge flere til å måtte bruke tid på selskapet. I tillegg er vi positive til utviklingen hos de fleste av datterselskapene de kommende årene. Alt dette betyr at markedet må revurdere sin negative holdning til selskapet, som ser helt annerledes ut i dag enn for tre, fem og ti år siden.

 

 

 

Mer om fonder

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerer i mindre verdiselskaper på Stockholmsbørsen. Små selskaper har historisk sett hatt en bedre kursutvikling enn større selskaper; de har flere vekstmuligheter og blir oftere kjøpt opp. Dette...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Fire grunner til at Amasten er undervurdert
Carnegie Småbolagsfond

Fire grunner til at Amasten er undervurdert

Noen selskaper har kommet til, og noen har blitt solgt ned i løpet av måneden. Hexpol er en ny posisjon der vi ser potensial i flere tidshorisonter. For det første...

Mattias Montgomery 7 mai 2021
Nye posisjoner: Ambea, Academedia og MTG
Carnegie Småbolagsfond

Nye posisjoner: Ambea, Academedia og MTG

Stockholmsbørsen fortsatte oppover etter den sterke starten på året, med en økning på 3,0 prosent i februar. Indeksen over mindre selskaper utviklet seg enda noe sterkere, med en økning på...

Mattias Montgomery 3 mars 2021
Nye posisjoner i NCAB, Nobina og Inzile
Carnegie Småbolagsfond

Nye posisjoner i NCAB, Nobina og Inzile

Stockholmsbørsen begynte året med en økning på 4,0 prosent i januar. Indeksen over mindre selskaper gjorde det svakere, med et fall på 1,4 prosent. Carnegie Småbolagsfond krympet med 2,1 prosent....

Mattias Montgomery 3 februar 2021