Lukk

«Ofte mangler kredittmarkedet aksjemarkedets evne til å se fremover»

De globale markedene steg i mai på nyheter om at flere land letter på restriksjonene etter en jevn trend med synkende antall infeksjoner og dødsfall. Oljen hadde sin beste måned noensinne (riktignok fra svært lave nivåer), og risikoaktiva steg generelt. Sentralbankenes massive stimulansetiltak preger fortsatt risikoappetitten, spesielt for lån med høyere kredittrating.

Selskapenes rapporter for 1. kvartal var ganske meningsløse siden de historiske tallene ikke gjenspeilte effekten av koronaviruset, og de fleste selskapene har enten trukket tilbake helårsprognosene eller valgt å ikke legge dem frem. Mangelen på konkret informasjon har påvirket opphentingen innenfor nordisk HY, der investorene fortsetter å være mer forsiktige og derfor mindre villige til å betale for risiko.

Porteføljen High Yield Select

Kurseffekten av sentralbankenes stimuleringstiltak treffer i første omgang hovedsakelig investment grade og enkelte papirer innenfor det øvre området av high yield. Vi begynner å se stor forskjell i opphentingen hos investment grade og nordisk high yield samt obligasjoner på det europeiske markedet. En faktor bak dette er at risk/reward ikke har vært god nok til å rettferdiggjøre den ekstra jobben det er å kjøpe nordisk HY i stedet for store kapitalstrukturer som inngår i støttekjøpsprogrammene. Som et resultat handles mange av selskapene fortsatt på svært lave nivåer. Noen ganger er bekymringene berettigede, men ofte mangler kredittmarkedet aksjemarkedets evne til å se fremover.

Søkelyset vårt er rettet mot selskapenes evne til å overleve denne krisen. Vi er aktive i annenhåndsmarkedet, og dessuten justerer vi vekten av enkeltposisjoner for å opprettholde en god diversifisering samtidig som vi kjøper oss opp i papirer som har svært attraktiv prising. Zengun, en av våre større posisjoner, kom med en sterk rapport der driftsmarginen nå er tilbake på klart over 4 prosent og gjelden nærmer seg lave 2,5 x. Selskapet er totalentreprenør på prosjekt i Stockholm-regionen for selskaper som Vasakronan og Fabege, og nylig ble det kunngjort at Zengun hadde fått i oppdrag å bygge Fabeges nye hovedkontor. For å finansiere disse kjøpene har vi over tid redusert posisjonen i Selecta som en følge av koronavirusets innvirkning på selskapet.

Mer om fonder

Flere artikler

«Mangelen på informasjon kontra mangelen på alternativer»
Carnegie High Yield Select

«Mangelen på informasjon kontra mangelen på alternativer»

Juli var preget av sommervarme på de nordiske kredittmarkedene etter vårens volatile utvikling i kjølvannet av koronaviruset. Den gradvise nedgangen i virusspredningen og dødelighetstallene har gjort det mulig for store...

Maria Andersson 4 august 2020
Momox – en ny og spennende grønn obligasjon
Carnegie High Yield Select

Momox – en ny og spennende grønn obligasjon

Utviklingen på de globale finansmarkedene indikerer at verdensøkonomien kommer til å hente seg inn relativt rask. Effektene av den massive stimulansen og støttepakkene driver børsene til nye rekordnivåer. Samtidig rystes...

Niklas Edman 3 juli 2020
Underliggende yield: 15 prosent
Carnegie High Yield Select

Underliggende yield: 15 prosent

Det første kursfallet var bredt og jevnt fordelt, men i april reflekterte prisingen i større grad underliggende virksomhet og effekten av covid-19. Imidlertid finnes det fortsatt store forskjeller på områdene...

Niklas Edman 7 mai 2020