Lukk

Økt aksjeandel

Selskapenes resultatrapporter vitner generelt om at økonomien er i sterk utvikling. Den positive resultatutviklingen skyldes ikke bare lavere kostnader, men også høyere etterspørsel.

Deflasjonsuroen som preget markedene for nesten nøyaktig ett år siden, synes nå å være glemt.  Aksjekursene steg tidlig på året; det har gått best for konjunkturfølsomme aksjer, og spreadene på kredittmarkedene har krympet. Fondet steg også med 1,5 prosent i februar.

De siste månedene har aksjeandelen i Carnegie Strategifond økt til nesten 70 prosent på obligasjonsandelens bekostning. Det er dels et bevisst valg og dels et resultat av at økningen i aksjekursene har vært betydelig høyere enn i obligasjonskursene.

Når det gjelder forvaltningen, har vi i hovedsak videreført de samme ideene som vi har jobbet med siden desember. Fondet har økt i SCA siden vi mener at delingen som selskapet kunngjorde, er verdiskapende. Vi merker oss at det foreslåtte styret i SCA Forest Products inngir tillit. Fondet har også økt i SKF og Volvo, som begge leverte godkjente rapporter med positive konjunktursignaler. Volvo har også til hensikt å gjøre VCE mer selvstendig, slik at det åpnes opp for framtidige strukturendringer. Vi syntes også at NCC-aksjen falt for mye etter årsrapporten, og vi utnyttet dette til å kjøpe flere aksjer. Disse ble finansiert ved at vi solgte oss ned i Skanska. Fondet har dessuten redusert posisjonene i Investor og Industrivärden, som begge har fått rabatten redusert etter pen kursoppgang.

En ny obligasjonsposisjon er Link Mobility, som leverer SMS-tjenester til selskaper, for eksempel flyselskaper som ønsker å informere om endringer i flytider, eller leger som ønsker å informere pasienter. I tillegg har fondet økt i Jyske Bank, SBB Eiendom og Swedbank med det formål å oppnå en viss balanse i fondets fordeling mellom aksjer og obligasjoner.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang
Carnegie Strategifond

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer
Carnegie Strategifond

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til...

John Strömgren 3 juni 2020
Lokkende Telia og SCA
Carnegie Strategifond

Lokkende Telia og SCA

Rapportene til byggeselskapene, inkludert Skanska og NCC, overrasket positivt med pen lønnsomhet og ordreinngang. Dette indikerer at vi er på god vei til å nå definerte lønnsomhetsmål, selv om de...

John Strömgren 5 mai 2020