Lukk

Økt skogseksponering

Etter at fondet steg med 4,21 prosent i oktober, har det nå steget i seks måneder på rad. Det store fallet i mars har blitt hentet inn, og utviklingen hittil i år har vært på 2,01 prosent.

Aksjemarkedenes volatilitet var imidlertid høyere i september enn det vi hadde blitt vant til i løpet av sommeren. Markedene har blitt rystet av faktorer som økt smittespredning av koronaviruset, økt usikkerhet knyttet til USAs presidentvalg og USA-politikernes manglende evne til å bli enige om en ny stimuleringspakke.

Høyt prisede IT-aksjer mistet også noe av glansen. Med unntak av det norske markedet, som ble negativt påvirket av oljeprisutviklingen, klarte de nordiske børsene seg likevel bra – kanskje fordi den lokale smittespredningen fortsatt er begrenset.

Fondets aksjeandel har steget videre til ca. 65 prosent, hovedsakelig takket være markedsutviklingen. Som kjent har fondet fra før vesentlige posisjoner i skogbruksselskapene Holmen og SCA.

I september ble skogseksponeringen økt ytterligere gjennom nyinvesteringer i STORA. I tillegg til å ha en sterk markedsposisjon som produsent, hovedsakelig av papp av ulike kvaliteter, eier STORA betydelige skogeiendommer.

I motsetning til konkurrentene SCA og Holmen har STORA valgt å opprettholde en relativt konservativ verdivurdering som ikke gjenspeiler skogeiendommenes underliggende markedsverdi. Noe av forskjellen skyldes kanskje en annen innstilling fra ledelsen og/eller eierne. Imidlertid har STORA nylig utnevnt ny ledelse og adm.dir., og selskapet har i ulike sammenhenger kommunisert at verdivurderingen av skogeiendommene vil bli gjennomgått. Det kan hevdes at verdiene finnes i selskapet uavhengig av bokført verdi, men for skogselskapene SCA og Holmen har oppskrivingen av skogverdiene sannsynligvis vært en sterk drivkraft i aksjenes reprising. Et annet verdiskapende tiltak kan være at STORE velger å avvikle papirproduksjonen, som utgjør en mindre andel av virksomheten.

 

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Overraskende sterke rapporter fra Lifco, Epiroc og Volvo
Carnegie Strategifond

Overraskende sterke rapporter fra Lifco, Epiroc og Volvo

Etter å ha steget hver måned siden mars, falt fondet med 3,7 prosent i oktober, og dets utvikling hittil i år har vært på -1,7 prosent. Både aksjemarkedene og (til...

John Strömgren 5 november 2020
Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang
Carnegie Strategifond

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer
Carnegie Strategifond

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til...

John Strömgren 3 juni 2020