Lukk

Økt tilbud av emisjoner

Den positive utviklingen for selskapsobligasjoner på globale vekstmarkeder fortsatte i april. I løpet av måneden ble det også fart i nyemisjonene, og foreløpige tall tyder på at vi satte en ny månedsrekord for kredittemisjoner på globale vekstmarkeder.

Ved årsskiftet lå kredittmarginene på nivå med gjennomsnittet siden 2010, men nå er disse mye strammere. Dette har i kombinasjon med fallende lange USA-renter bidratt til en svært god start på 2019. Gitt den sterke starten og det at vi når har et økt tilbud av emisjoner, er det rimelig å forvente at aktivaklassen får en noe roligere utvikling framover.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond økte med 0,44 prosent i april, og hittil i år har fondet klatret med 2,7 prosent. Fondets utvikling i år ligger omtrent på linje med den til det nordiske selskapsobligasjonsfondet vårt, Carnegie Corporate Bond. De to fondene har en lignende risikoprofil, selv om 2018 ble et år da Emerging Markets fikk en betydelig svakere utvikling sammenlignet med nordiske selskapsobligasjoner.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond blir fusjonert med Carnegie Corporate Bond i begynnelsen av juni i år. Hovedårsaken til dette er at Carnegie Emerging Markets Corporate Bonds beskjedne størrelse gjør at man ikke kan forvente at fondet forvaltes effektivt uten store kostnader for andelseierne.

Flere artikler

Vi øker i oppgradert Alrosa
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Vi øker i oppgradert Alrosa

Også i mars fortsatte det å strømme kapital inn i selskapsobligasjoner fra globale vekstmarkeder, slik at markedet fikk fortsatt støtte. Selv om aktiviteten på primærmarkedet har kommet i gang, er...

Mona Stenmark 4 april 2019
Sterk utvikling i Latin-Amerika
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Sterk utvikling i Latin-Amerika

Det strømmer fortsatt kapital inn i selskapsobligasjoner fra vekstmarkeder, og vi har notert en relativt stabil utvikling med hensyn til kredittspreader. Langsiktige USA-renter steg også mot slutten av februar etter...

Mona Stenmark 4 mars 2019
Vostok selger russiske Blocket
Carnegie Emerging Markets Corporate Bond

Vostok selger russiske Blocket

Året har begynt godt for selskapsobligasjonene på verdens vekstmarkeder. Forventninger om at den amerikanske sentralbanken (FED) skal være mer forsiktig med renteøkninger framover, bidro til bedre stemning. På det siste...

Mikael Engvall 4 februar 2019