Lukk

Økte posisjoner i Hexagon, Arla og Peab

Markedsaktiviteten, som hadde tatt fart i andre halvdel av august, holdt seg høy i begynnelsen av september – for siden å falle og ta fart igjen mot slutten av måneden. Feds uttalelser rundt reduserte aktivakjøp og mulige renteøkninger i 2022 førte til at de lange markedsrentene beveget seg oppover også i Sverige, selv om Riksbanken kommuniserer uendret rente etter 2022.

Fondet investerte i en 5-årig sikret obligasjon utstedt av Ålandsbanken, som betaler Stibor +25 punkter. Ålandsbanken planlegger å overdra boliglånsporteføljen sin til det nye boliglånsselskapet Borgo, forutsatt at Borgo får tilsvarende rating (AAA) som Ålandsbanken. Hvis ikke dette skjer, mottar vi obligasjonseiere en såkalt step up margin på +15 punkter. Fondet har også investert i emisjoner fra Trelleborg og Latour og i et nytt papir i form av Gränges. Sistnevnte, som driver med utvikling av aluminiumsprodukter, utstedte en bærekraftsobligasjon der målet var knyttet til reduksjon i karbondioksidutslipp og økt andel resirkulert aluminium i produksjonen.

Obligasjonen løper i 5 år og betaler Stibor +120 punkter med en step up margin på +40 punkter dersom de fastsatte bærekraftsmålene ikke oppfylles. Vi økte posisjonene noe i Hexagon, Arla og Peab, mens posisjoner med kortere løpetid i Trelleborg, Nibe, Indutrade og Kraftringen ble solgt. I september ble det gjennomført en massiv transaksjon da Akelius solgte 599 eiendommer til en verdi av 92 milliarder SEK til Heimstaden. En hyggelig transaksjon for Akelius, samtidig som Heimstaden sikret seg gode eiendommer. Men et oppkjøp av denne størrelsen krever selvsagt ny finansiering.

De siste restriksjonene oppheves, og vi vender tilbake til en mer normalisert verden. Selskapenes rapporter for andre kvartal viste generell stabilitet og positive tall, men det gjenstår å se hvordan tredje kvartal blir. Kredittspreadene fortsetter å bevege seg sidelengs, og etterspørselen hos investorene ser ut til å forbli sterk.

Carnegie Investment Grade investerer i veldrevne, stabile og bærekraftige selskaper. Vi prioriterer en defensiv og diversifisert portefølje, i tråd med forvaltningsfilosofien vår.

 

 

Mer om fonder

Investment­ Grade A

Carnegie Investment Grade A investerer i obligasjoner utstedt av nordiske selskaper. Fondet fokuserer  på selskapsobligasjoner med høy credit rating, såkalt investment grade. Investeringer begrenses aldri til et bestemt land eller...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Høy aktivitet og en viss volatilitet
Carnegie Investment Grade

Høy aktivitet og en viss volatilitet

November var en måned som innledningsvis viste høy aktivitet og stabilitet. Men i kjølvannet av fornyet bekymring omkring en ny variant av viruset, omikron, fikk vi en ustabil avslutning. Markedet...

Mona Stenmark 6 desember 2021
PEAB – en ny grønn obligasjon
Carnegie Investment Grade

PEAB – en ny grønn obligasjon

Første halvdel av august var fortsatt preget av ferie og rolige markeder, men i løpet av månedens andre halvdel begynte det å røre på seg, og markedsaktiviteten økte stadig. Investorene...

Mona Stenmark 3 september 2021
Feriemarkeder og positiv utsikt
Carnegie Investment Grade

Feriemarkeder og positiv utsikt

Feriestemningen har lagt seg, og vi har hatt en rolig måned i kredittmarkedene – spesielt i primærmarkedet, men også i sekundærmarkedet. Vi har imidlertid fått en mer dramatisk bevegelse i...

Mona Stenmark 4 august 2021