Lukk

Økte posisjoner i Knowit og Systemair

Stockholmsbørsen steg med 2,4 prosent i juni, og indeksen over mindre selskaper steg også med 2,4 prosent. Carnegie Småbolagsfond klatret med 3,6 prosent.

Vi har økt posisjonen i Knowit. IT-konsulentselskapet har lenge hatt en pen utvikling, med både salgsvekst og lønnsomhet i særklasse. At strategikonsulentdelen har hatt en noe dårligere utvikling det siste året, ødelegger ikke det svært positive helhetsbildet. Det har selvfølgelig oppstått spørsmål knyttet til koronakrisen. Men etter vår oppfatning anser Knowits kunder selskapet som en viktig leverandør, og vi tror ikke krisen har påvirket etterspørselsbildet nevneverdig. I lys av dette anser vi aksjen for å være på et attraktivt nivå og prisingen for gunstig.

«Det økte fokuset på ESG-spørsmål burde også komme Systemair til gode og føre til en oppvurdering av aksjen. I alle fall er det et solid og veldrevet selskap som vi får til en attraktiv prising.»

Vi har også økt posisjonen i ventilasjonsselskapet Systemair. Tyske ebm-papst Group har vært selskapets nest største eier siden 1985, da de solgte et selskap til Systemair. Nå velger de å selge halvparten av posisjonen og redusere eierandelen fra 20 til 10 prosent. Vi benyttet anledningen til å øke vår posisjon. Salget er etter vår mening udramatisk, og vi anser den forbedrede likviditeten i aksjen som positiv. I løpet av året har Systemair hatt en pen utvikling, med god salgsutvikling og lønnsomhet, og fremover tror vi på fortsatt god etterspørsel. Moderne og effektiv ventilasjon blir stadig viktigere når fremtidens miljøkrav skal oppfylles. Det økte fokuset på ESG-spørsmål burde også komme Systemair til gode og føre til en oppvurdering av aksjen. I alle fall er det et solid og veldrevet selskap som vi får til en attraktiv prising.

I lys av positive tall fra lastebilmarkedet (nyligst i juni kom det inn ordretall for tunge lastebiler i Nord-Amerika som var klart bedre enn forventet) har vi tiltro til Concentrics utvikling for resten av året. Selskapet har hatt en utfordrende periode, men nok en gang har det likevel klart å oppnå god lønnsomhet. Hvis etterspørselen nå vender tilbake, tror vi på en god lønnsomhetsutvikling for selskapet. Det ligger i forkant når det gjelder elektrifisering, og har vunnet banebrytende kontrakter i 2020. Concentric er en interessant kombinasjon av et veldrevet selskap, attraktiv prising og spennende fremtidsutsikter. Aksjen steg med 8 prosent i juni.

Mer om fonder

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerer i mindre verdiselskaper på Stockholmsbørsen. Små selskaper har historisk sett hatt en bedre kursutvikling enn større selskaper; de har flere vekstmuligheter og blir oftere kjøpt opp. Dette...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

«Børsnoteringene kommer på rekke og rad»
Carnegie Småbolagsfond

«Børsnoteringene kommer på rekke og rad»

Børsnoteringer kommer på rekke og rad, siden mange eiere ser sitt snitt til å selge selskaper på en rekordhøy børs med god risikoappetitt. Vi er fortsatt selektive. For at vi...

Mattias Montgomery 4 juni 2021
Fire grunner til at Amasten er undervurdert
Carnegie Småbolagsfond

Fire grunner til at Amasten er undervurdert

Noen selskaper har kommet til, og noen har blitt solgt ned i løpet av måneden. Hexpol er en ny posisjon der vi ser potensial i flere tidshorisonter. For det første...

Mattias Montgomery 7 mai 2021
Nytt kapittel for Ratos
Carnegie Småbolagsfond

Nytt kapittel for Ratos

I slutten av måneden tok fondet inn Ratos som en av de største posisjonene. Vi synes det virker som om markedet har glemt selskapet fullstendig. For ti år siden gikk...

Mattias Montgomery 6 april 2021