Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Vi kaller det virkelig verdi

Vi jobber daglig med noe vi virkelig brenner for: Aktiv forvaltning som skaper stabil og bærekraftig avkastning gjennom de rette menneskene – virkelig verdi, rett og slett.

Jobben vår er å få penger til å vokse

Ikke ved å hoppe på hver trend eller hype – men ved å stoppe opp, utføre analyser og investere langsiktig. Vi tror på verdien av meningsfulle relasjoner og det bærekraftige alternativet. Det er slik vi skaper virkelig verdi. 

Ved alltid å basere investeringene våre på virkelig verdi unngår vi overvurderte selskaper og unødvendig økonomisk risiko. Våre verktøy er egne analyser, langsiktige investeringer og aktivt styring av porteføljeselskapene.