Lukk

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land etter land på restriksjonene og bidrar dermed til økt økonomisk aktivitet. Landene i Asia som ligger lengst fremme i prosessen, inkludert Kina, er nå inne i en positiv utvikling både på etterspørsels- og tilbudssiden. Samtidig fører rapporter fra USA til bekymringer for at virusspredningen nå akselererer med en slik fart at man må begynne å gjeninnføre restriksjoner.

Selskapsobligasjonsmarkedet har ikke hentet seg inn like raskt som aksjemarkedet, til tross for de bratte fallene i mars. Verdistigningen på obligasjonsmarkedet i juni indikerer imidlertid at opphentingen er i full gang. Markedet har fortsatt et oppgangspotensial hvis de negative effektene av pandemien reduseres påtagelig i løpet av høsten og 2021. Aksjeandelen ligger fortsatt på ca. 60 prosent. I juni steg fondet med 1,8 prosent, og dermed har nedgangen hittil i år krympet til -8,2 prosent.

«I tillegg finnes det gode muligheter for å øke inntektene ytterligere gjennom oppkjøp og kostnadsbesparelser.»

I juni kjøpte fondet ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor. At Essity egentlig ikke har holdt følge med opphentingen, er neppe overraskende. Aksjen oppfattes nemlig som en defensiv investering, og bekymringer for stigende massepriser har også spilt en rolle. På sikt tror vi at etterspørselen etter selskapets hygieneprodukter vil fortsette å være høy av åpenbare grunner, og kundene har sannsynligvis fått økt toleranse for høyere priser. På kort sikt foreligger det en risiko for lavere etterspørsel fra noen kunder i segmentet Professional Hygiene (restauranter, hoteller, arenaer osv.), men denne er trolig av engangskarakter. Aksjen omsettes til et P/E-tall på ca. 16–17, som virker lavt gitt selskapets stabilitet og sterke økonomiske stilling. I tillegg finnes det gode muligheter for å øke inntektene ytterligere gjennom oppkjøp og kostnadsbesparelser.

Telia er også et selskap av defensiv karakter. At det har fått ny ledelse som kan vise til gode resultater fra annet hold, skaper forventninger om økt fokus på aksjonærverdier. Når det gjelder Investor, har de en interessant portefølje som kan kjøpes til over 20 prosent rabatt. Fondet har også solgt aksjer, blant annet i SSAB etter en pen oppgang.

 

Fondet har tidligere eid Cibus-aksjer, men nå har det i stedet investert i to obligasjoner utstedt av samme selskap. Cibus er et veldrevet eiendomsselskap med relativt lav utleierisiko takket være eksponering mot dagligvarehandelen. Obligasjonene fondet investerte i, løper i 3 år og gir en avkastning på i overkant av 4,5 prosent.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer
Carnegie Strategifond

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til...

John Strömgren 3 juni 2020
Lokkende Telia og SCA
Carnegie Strategifond

Lokkende Telia og SCA

Rapportene til byggeselskapene, inkludert Skanska og NCC, overrasket positivt med pen lønnsomhet og ordreinngang. Dette indikerer at vi er på god vei til å nå definerte lønnsomhetsmål, selv om de...

John Strömgren 5 mai 2020
Har vi lagt det verste bak oss?
Carnegie Strategifond

Har vi lagt det verste bak oss?

Mars 2020 ble en av de mest dramatiske månedene i manns minne både for verdipapirmarkedene og for fondet. Turbulensen spredte seg til kredittsystemet, der risikomarginen nærmest eksploderte til nivåer som...

John Strömgren 1 april 2020