Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Investment Grade

Pangstart på 2024

Årets første måned startet med høy aktivitet i det nordiske kredittmarkedet, og flere emisjoner kom ut på markedet. Sentimentet var positivt, og det ser ut til å finnes en god etterspørsel blant investorene.

En sektor som har hatt det tøft, er eiendom. Likevel kom flere eiendomsselskaper ut på obligasjonsmarkedet i januar, og dette markerte et vendepunkt der eiendomsselskapene igjen anser obligasjonsmarkedet som et finansieringsalternativ.

At de var i stand til å utstede pene volumer på fordelaktige nivåer, er både en indikasjon på og et bidrag til redusert bekymring for behovet for refinansiering i sektoren fremover. Som nevnt i forrige måneds kommentar investerte fondet i Assa Abloy – en global leder innenfor lås-, dør- og sikkerhetsløsninger. I januar foretok selskapet en ytterligere emisjon med samme løpetid, og vi valgte å øke vår eksisterende posisjon.

Vi deltok også i en emisjon der DNB Boligkreditt utstedte grønne boligobligasjoner der de grønne aktivaene består av en portefølje med de mest energieffektive bygningene. Obligasjonene har AAA-rating og bidrar dermed til fondets mest defensive segment. Volvo Treasury var raske på labben og utstedte en obligasjon med tre års løpetid allerede den 3. januar, der vi også deltok.

I sekundærmarkedet har vi økt noe i blant annet Afry og Catena, som driver innenfor industrirådgivning. Ellers gjorde vi ikke større endringer i fondet i januar. Den andre halvdelen av måneden var roligere enn den første, men i skrivende stund tar aktiviteten seg opp på nytt, og vi regner med å se flere emisjoner fremover.

Som forventet valgte Riksbanken å holde renten uendret på årets første møte, og markedsforventningen er at renten vil kuttes i første halvår 2024. Vi har økt rentedurasjonen gradvis, selv om vi fortsatt holder den relativt lav på 0,5. Vi arbeider løpende med en lav rentedurasjon i fondet siden vi ønsker å begrense renterisikoen – men kan selvfølgelig justere den noe over tid. Vi holder konsekvent fast på vår defensive investeringsfilosofi, med fokus på bærekraftige selskaper med stabile forretningsmodeller samt likviditet og diversifisering.

Mona Stenmark

Forfatter

Mona Stenmark

M.Phil. i samfunnsøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2003 og har jobbet i bransjen siden 2003.