Lukk

Peab bygger alt!

Carnegie Småbolagsfond økte med 1,1 prosent i februar, indeksen over mindre selskaper steg med 1,1 prosent, og den brede indeksen falt med 0,7 prosent.

Nordax var månedens beste posisjon etter oppkjøpstilbudet fra Nordic Capital sammen med Sampo. Prosessen begynte i midten av oktober i fjor, da Nordic Capital kjøpte seg inn i selskapet. Etter vår oppfatning er det høy sannsynlighet for et bud. Vi investerte i sin tid i Nordax siden selskapet var veldrevet og hadde en god ledelse; vi har eid det siden børsnoteringen, og totalavkastningen har vært god. Aksjen steg med 14 prosent i februar, og vi solgte posisjonen.

Peab steg med 13 prosent i februar, drevet av en rapport som var bedre enn markedets forventninger på de aller fleste punktene. Svært forenklet kan man si at Peab bygger alt i hele Sverige unntatt eksklusive andelsleiligheter i Stockholm, og vi tror dette er en god eksponering. Det er store behov for investeringer i infrastruktur, offentlige bygninger, kontorer og til og med boliger, men kanskje ikke eksklusive leiligheter i Stockholm. Peab leverer alt dette. Selskapet har de siste årene fokusert på lønnsomhet og risikostyring, og vi mener at det har forutsetninger for å opprettholde en god lønnsomhet. I lys av dette er aksjen attraktivt priset, og den steg med 13 prosent i februar.

Bemanningsselskapet Uniflex, en av fondets mindre posisjoner, hadde en god måned og steg med 13 prosent. Selskapet la fram et godt resultat for fjorårets siste kvartal. Viktigere var imidlertid nyheten om at den tyske virksomheten skulle selges. Uniflex’ tyske virksomhet har lenge rapportert betydelige tap, og nyheten ble tatt svært godt imot. Det som står tilbake, er selskapets hovedvirksomhet, den svenske – som er inne i en god trend. I tillegg har selskapet virksomhet i Norge og Finland, og også der går utviklingen i riktig retning. Uten den tyske hemskoen ser selskapet mye bedre ut, og prisingen er lav. Uniflex’ fokus på bygg, lager og industri gjør at det bør ha gode utsikter på mellomlang sikt.

Fondets største posisjon, Catena Media, rapporterte en sterk avslutning på 2017. Rapporten for årets siste kvartal slo forventningene, og framtidsutsiktene er lyse. Selskapet gjennomførte i februar en obligasjonsemisjon og har dermed betydelig finansiell kapasitet. Vi anser at sannsynligheten er høy for ytterligere verdiskapende oppkjøp. Selskapet har også rekruttert en ny administrerende direktør, Per Hellberg, som de siste årene har gjort det svært godt i samme funksjon hos tidsskrift-appen Readly. Han har også lang erfaring fra spillbransjen. Vi kjenner ikke Per Hellberg, men på papiret har han en god merittliste. Fungerende adm.dir., hovedeier Henrik Persson Ekdahl, har gjort en meget god jobb, men det har aldri vært tvil om at han vil være noe mer enn en vikar, og Per Hellberg ser ut til å være godt egnet for posisjonen.

Mer om fonder

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerer i mindre verdiselskaper på Stockholmsbørsen. Små selskaper har historisk sett hatt en bedre kursutvikling enn større selskaper; de har flere vekstmuligheter og blir oftere kjøpt opp. Dette...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Økte posisjoner i Knowit og Systemair
Carnegie Småbolagsfond

Økte posisjoner i Knowit og Systemair

Stockholmsbørsen steg med 2,4 prosent i juni, og indeksen over mindre selskaper steg også med 2,4 prosent. Carnegie Småbolagsfond klatret med 3,6 prosent. Vi har økt posisjonen i Knowit. IT-konsulentselskapet...

Viktor Henriksson 6 juli 2020
Økte posisjoner i Nordic Entertainment Group og Peab
Carnegie Småbolagsfond

Økte posisjoner i Nordic Entertainment Group og Peab

Stockholmsbørsen steg med 5,5 prosent i mai, og indeksen over mindre selskaper steg med 8,9 prosent. Carnegie Småbolagsfond klatret med 6,2 prosent. Vi har økt posisjonen i Nordic Entertainment Group....

Viktor Henriksson 8 juni 2020
Vinner på «staycation»
Carnegie Småbolagsfond

Vinner på «staycation»

Dometic var fondets beste posisjon i april med en oppgang på 48 prosent. Vi økte posisjonen etter kursraset i mars, men til tross for den fantastiske oppgangen i april er...

Viktor Henriksson 7 mai 2020