Lukk

PEAB – en ny grønn obligasjon

Første halvdel av august var fortsatt preget av ferie og rolige markeder, men i løpet av månedens andre halvdel begynte det å røre på seg, og markedsaktiviteten økte stadig. Investorene sto klare da selskapene kom ut på primærmarkedet, og etterspørselen viste seg å være stor etter en lang periode der emisjonene hadde glimret med sitt fravær, og der sekundærmarkedet hadde vært relativt svakt.

Carnegie Investment Grade deltok i tre emisjoner i løpet av måneden, der to av dem kom fra selskaper som vi allerede hadde eksponering mot.

Lifco, et konglomerat som kjøper opp små og mellomstore selskaper i forretningsområdene Dental, Demolition & Tools og Systems Solutions, utstedte en 2-årig obligasjon på Stibor +53 punkter.

SFF – Svensk Eiendomsfinansiering – er et finansieringsselskap som utsteder sikrede obligasjoner for fem eiendomsselskaper som eier SFF i fellesskap. Disse er Catena, Diös, Fabege, Platzer og Wihlborgs. Som de andre obligasjonene vi eier i dette selskapet, var også denne obligasjonen grønn og beregnet på langsiktig finansiering av bærekraftige og klimasmarte boliger. Obligasjonen løper i 2 år og betaler Stibor +60 punkter.

En ny posisjon i fondet er Byggefirmaet PEAB, som utstedte en 3-årig grønn obligasjon som betaler Stibor +105. Pengene skal blant annet brukes til investeringer i energieffektive bygg samt håndtering av vann og avfall.

I tillegg økte vi noe i finske Aktia Bank, svenske Indutrade og danske Nykredit, samtidig som vi solgte ned posisjonen i svenske Wihlborgs.

Kredittspreadene, som allerede er på komprimerte nivåer, fortsatte å falle i de fleste segmentene. Vi ser frem til enda mer aktivitet i september siden det normalt er en måned med mange emisjoner. Sekundærmarkedet vil utvilsomt også by på økt aktivitet.

Carnegie Investment Grade investerer i veldrevne, stabile og bærekraftige selskaper. Vi prioriterer en defensiv og diversifisert portefølje, i tråd med forvaltningsfilosofien vår.

 

 

Flere artikler

Høy aktivitet og en viss volatilitet
Carnegie Investment Grade

Høy aktivitet og en viss volatilitet

November var en måned som innledningsvis viste høy aktivitet og stabilitet. Men i kjølvannet av fornyet bekymring omkring en ny variant av viruset, omikron, fikk vi en ustabil avslutning. Markedet...

Mona Stenmark 6 desember 2021
Grønt, sosialt og knyttet til bærekraftsmål
Carnegie Investment Grade

Grønt, sosialt og knyttet til bærekraftsmål

I begynnelsen av måneden var aktiviteten høy i primærmarkedet ettersom selskapene ønsket å komme ut på markedet før det ble feriestille. I kjølvannet av den høye aktiviteten i primærmarkedet fulgte...

Mona Stenmark 5 juli 2021
Lantmännen lanserte et grønt rammeverk, og fondet deltok i selskapets grønne emisjon
Carnegie Investment Grade

Lantmännen lanserte et grønt rammeverk, og fondet deltok i selskapets grønne emisjon

Søkelyset er fortsatt rettet mot vaksineringen, og forhåpentligvis kommer tempoet til å øke fremover. I noen deler av verden, for eksempel India, har situasjonen blitt verre – med fortsatt høy...

Mona Stenmark 5 mai 2021