Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Global Quality Companies

Porteføljen med resultatvekst på 12,4 % – trosser konjunkturen

Oktober ble en ustabil måned for aksjer, drevet av en hittil volatil rapporteringssesong. Fortjenesten har generelt vært god, men selskaper som ikke har innfridd forventningene, har blitt hardt straffet. Dessuten har mange som har rapportert over estimatene, men som har indikert for tøffere tider fremover, blitt handlet kraftig ned. Vi tolker dette som en gjenspeiling av markedets bekymringer for konjunkturutviklingen inn mot 2024/2025.

Carnegie Global Quality Companies hadde negativ utvikling i oktober. Mer sykliske segmenter, for eksempel varige forbruksgoder og industri, gjorde det svakt. Det gikk bedre innenfor basisvarer og teknologi, der flere også selskaper leverte gode rapporter. Coca-Cola viste hvorfor prisingsmakt er gull verdt da de klarte å vokse organisk med 11 prosent på årsbasis, selv om volumet bare økte med 2 prosent. Microsoft kom også med en sterk rapport der salget økte med 12 prosent, samtidig som god kostnadskontroll ga marginene et løft.

Skytjenestene vokste pent, og inntektene økte med 19 prosent. Alphabet rapporterte samme dag, og her ble kursen tynget av en oppbremsing i skytjenestene, som riktignok fortsatte å vokse med 22 prosent. Totalt sett var det likevel en god rapport, med 25 prosent vekst i driftsresultat og forbedrede marginer.

På den siste dagen i måneden la Arista frem periodens sterkeste rapport. Selskapet økte omsetningen med 28 prosent og driftsresultatet med 44 prosent – og slo dermed allerede høye forventninger – blant annet drevet av akselererende investeringer i infrastruktur for KI-nettverk. Samtidig var kontantstrømmen svært sterk og økte med 564 millioner dollar sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Totalt har 22 av porteføljens 34 selskaper nå rapportert kvartalstall, med aggregert salgsvekst på 4,5 prosent og resultatutvikling på 12,4 prosent. Et grunnlag for sammenligning er MSCI World, der både omsetning og fortjeneste utviklet seg negativt. En annen observasjon er at tradisjonelle defensive sektorer som helse og basisvarer har gjort det svakt i år. Vi mener dette er urimelig og opprettholder en omfattende allokering, først og fremst til helse. Denne sektoren kommer til å gi gode resultater uavhengig av den usikre konjunkturutviklingen de kommende årene.

Simn Reinius

Forfatter

Simon Reinius

Simon Reinius har jobbet med investeringer siden tidlig på 90-tallet, blant annet i Investor og OPM. Ansatt siden 2021. Hovedleder i Carnegie Global Quality Companies, Carnegie Global Quality Small Cap og Carnegie Vega.