Lukk

Positivt syn til tross for nervøst marked

Etter en lang periode med positiv utvikling snudde aksjemarkedene nedover i september, og alle de større indeksene utenfor Japan og Kina var negative. Som i tidligere perioder med markedsturbulens klarte Carnegie Listed Private Equity seg godt og leverte høyere avkastning enn samtlige lignende fond, indekser for børsnotert private equity og børsindekser utenfor Kina og Japan.

Standard Life Private Equity Trust, JAFCO Group, Apax, Ares Capital, Apollo og Softbank hadde den beste utviklingen. Publiserte kvartalsrapporter har vist god verdiutvikling og salg betydelig over bokført verdi. For eksempel rapporterte Standard Life en gjennomsnittlig uplift på 29 %. En strøm av positive nyheter og salg på høye nivå har bidratt til utviklingen.

Et annet eksempel er Apax» porteføljeselskap Thoughtworks, som ved børsnoteringen ble verdsatt til hele 89 % over bokført verdi. Markedet satte også pris på høy og økende utbyttefrekvens, der Ares Capital er blant de beste, med en yield på 8 %.

Samtidig kommer det til et økende antall underliggende porteføljeselskaper innenfor voksende bransjer og digitale forretningsmodeller. Apollo har gått ut med informasjon om at oppkjøpet av Yahoo nå er godkjent og vil kunne utvikle seg videre som et uavhengig selskap med 900 millioner aktive brukere hver måned. Apollo beskrives som opportunistisk og lykkes ofte med oppkjøp til attraktiv prising, slik tilfellet også var med Yahoo-kjøpet.

Som verdiinvestor ønsker vi å investere i selskaper med tydelige verdier og høy kvalitet. Vi er overbevist om at denne forvaltningsstilen vil fortsette å levere god langsiktig verdiutvikling og klare seg godt i nervøse aksjemarkeder.

At prisingen har falt noe, kan innebære muligheter for oppvurdering dersom resultatene i fremtiden overstiger markedets forventninger. Vi ser positivt på forutsetningene for at Carnegie Listed Private Equity skal levere god verdiutvikling fremover. Underliggende porteføljeselskaper utvikler seg bra, og finansieringsmulighetene er gode til lave rentenivåer. Interessen for å investere i Private Equity er svært stor, og fondsselskapene våre har fortsatt sterk kontantflyt inn i nye fond.

 

Mer om fonder

Listed Private Equity A

Carnegie Listed Private Equity investerer globalt i børsnoterte private-equity-selskaper, med stor spredning på ulike bransjer og geografiske områder. ser mulighetene i en unik aktivatype som tidligere bare var tilgjengelig for...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

God underliggende utvikling og stadig flere avhendinger
Carnegie Listed Private Equity A

God underliggende utvikling og stadig flere avhendinger

I august kom den beste utviklingen i Compass, Pantheon og Chrysalis. Som før gir publiserte rapporter og positive nyheter utslag i høyere børskurser når markedet får konkret informasjon om god...

Tom Berggren 3 september 2021
Digitalisering og vekst
Carnegie Listed Private Equity A

Digitalisering og vekst

I juni ga Carnegie Listed Private Equity en avkastning på +4,0 prosent, og siden årsskiftet har det steget med +25,6 prosent. Månedens beste utvikling ble oppnådd av Chrysalis, Ares Management,...

Tom Berggren 6 juli 2021
«Vi foretrekker selskaper med lang og sterk track-record»
Carnegie Listed Private Equity A

«Vi foretrekker selskaper med lang og sterk track-record»

Månedens beste selskaper var ONEX, Oakley Capital, Investor, 3i Infrastructure og Chrysalis. Disse posisjonene er gode eksempler på hvilke selskaper vi velger blant de ca. 300 børsnoterte private-equity-selskapene som finnes...

Tom Berggren 4 juni 2021