Lukk

Private Equity-selskaper fortsetter å levere god verdiutvikling

I juli ga Carnegie Listed Private Equity en avkastning på +4,4 prosent, og siden årsskiftet har det steget med +31,6 prosent. Den beste utviklingen i løpet av måneden hadde Blackstone, HG Capital og Ares Management, etterfulgt av Eurazeo og 3i.

Juli var en ny måned med sterk utvikling for mange ulike typer posisjoner, der ingen spesielle strategier eller geografiske områder skilte seg ut. Kvartalsrapportene som vi har fått inn, har vært svært sterke. Blackstone, KSEK og Apollo melder om et utdelbart overskudd i år på det dobbelte av nivået i første halvår. AUM og underliggende verdier har økt betraktelig.

Markedene kjennetegnes av høy aktivitet og en rekke salg til attraktive prisnivåer. Året før fikk vi betydelig færre salg ettersom investeringene var i overvekt, med en god del investeringsmuligheter på lave prisnivåer. Det blir spennende å se utviklingen til disse investeringene de kommende årene. Den avgjørende faktoren for verdiskapingen er imidlertid Private Equity-modellens aktive utviklingsarbeid, med fokus på vekst og lønnsomhetsforbedringer. Det foretas mange tilbakekjøp av egne aksjer blant posisjonene våre – blant annet hos Berkshire Hathaway, som ledes av verdens kanskje fremste investor Warren Buffett. Berkshire har siden i fjor kjøpt tilbake aksjer i en takt på litt over 1 prosent av selskapet i kvartalet.

Vi ser positivt på forutsetningene for at Private Equity skal levere god verdiutvikling fremover. Underliggende porteføljeselskaper utvikler seg bra, og finansieringsmulighetene er gode til lave rentenivåer. Interessen for å investere i Private Equity er svært stor, og fondsselskapene våre har fortsatt sterk kontantflyt inn i nye fond.

Flere artikler

Bridgepoint New Holding – høy avkastning i 35 år

Bridgepoint New Holding – høy avkastning i 35 år

I november ble det publisert flere kvartalsrapporter fra posisjonene våre, som i likhet med tidligere rapporter viste en svært sterk utvikling. Måneden innebar en god verdiutvikling for fondet, til tross...

Tom Berggren 6 desember 2021
To nye posisjoner i porteføljen

To nye posisjoner i porteføljen

Måneden bød på bred aksjenedgang drevet av blant annet økt bekymring for den økonomiske og politiske utviklingen i Kina og flaskehalser innenfor globale logistikkjeder. Da den amerikanske sentralbanken FED utviklet...

Emanuel Furubo 6 oktober 2021
«KKR er undervurdert»

«KKR er undervurdert»

Valutaeffekten var positiv i august og bidro med 0,3 prosentpoeng. De fremste vinnerne var Ryman Healthcare, The New York Times og Salesforce, og de største taperne var Mastercard, Qualitas og...

Mikael Tarnawski-Berlin 6 september 2021