Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie High Yield Select

Rapporteringssesongen er avsluttet med blandet resultat

Forventninger om rentekutt har blitt skjøvet fremover gitt høyere inflasjonstall. Til tross for dette styrket risikoappetitten seg i februar, med et sterkt transaksjonsmarked for kredittinstrumenter og krympende kredittspreader.

Rapporteringssesongen har blitt avsluttet med blandet resultat. Generelt sett går det greit for de fleste selskapene, men i noen sektorer ser man tendenser til fallende etterspørsel. Vi fortsetter å fokusere på ikke-sykliske og mer stabile selskaper i high-yield-segmentet som tåler tøffere makroøkonomiske forhold. Vi fortsetter også å være forsiktige med europeiske kredittinstrumenter, som er dyre sammenlignet med nordiske.

Dessuten har de ofte lengre kredittdurasjon, noe vi unngår i perioder med litt lavere kredittspreader. Det er sekundærmarkedet som byr på de beste investeringsmulighetene, og her er det fortsatt mulig å finne en del korte kredittinstrumenter som betaler godt. Et eksempel på en slik investering er Scandinavian Biogas, som vi også har nevnt tidligere.

Vi har nå benyttet opsjonen vår til å kreve tilbakebetaling på 101 i forbindelse med et eierskifte. Kursen er nesten 3% høyere enn det vi kjøpte for, og samtidig vil kupongen på 10% løpe helt til mai når tilbakebetalingen skjer. Et annet eksempel er Greenfood, som vi har fulgt over lengre tid, men der vi hele tiden har ment har avkastningen har vært svak i forhold til risiko.

Nå har prisingen gått noe ned samtidig som selskapet er kommet i en bedre situasjon etter å ha gjennomført en større omlokalisering til nye produksjons- og lagerlokaler. Greenfood viderefører den store satsingen i Picadeli, der de investerer i nye salatdisker – som er selskapets mest lønnsomme segment.

I primærmarkedet har vi vært relativt selektive, men likevel deltatt i noen transaksjoner med mindre investeringer, nemlig fiberinfrastrukturselskapet Open Infra US, eiendomsselskapet Arwidsro og teknologikonsulenten AFRY.

Gustav Ekhagen, obligationer

Forfatter

Gustav Ekhagen

BSc i eiendom og finans fra KTH og MSc i Business Administration fra Stockholms universitet. Ansatt siden 2019 og har jobbet i bransjen siden 2014.