Lukk

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til nivåene de lå på før man begynte å se på smittespredningen som en åpenbar trussel mot verdensøkonomien. Selskapsobligasjonene har også styrket seg, men ikke like betydelig. Volatiliteten har også falt. At den svenske kronen har styrket seg vesentlig den siste måneden, er et tegn på økt risikoappetitt.

Forventningene til selskapenes resultatutvikling er nå mye lavere sammenlignet med før koronakrisen. At avkastningskravet faller på risikable eiendeler som for eksempel aksjer, er sannsynligvis en effekt av støttetiltakene fra sentralbanker og stater. Det er vekstaksjene, med IT i spissen, som har størst fordel av situasjonen. I midten av mai var prisingsdifferansen mellom vekst- og verdiaksjer den høyeste noensinne. Det er rimelig å tro at verdiaksjene kan ta igjen en del av prisingsgapet hvis verdensøkonomien snart kommer tilbake i noe som minner om normal modus.

I mai økte Strategifonden posisjonen i Investor, NCC og Telia. Fondet har solgt seg ned i Kinnevik, SCA, Securitas, Skanska og Volvo. Det er først og fremst den relative prisingen som ligger til grunn for endringene. For eksempel er det uforståelig at rabatten i Investor nå ligger på over 20 prosent, spesielt når man tar hensyn til den pene porteføljen og det lave rentenivået. På obligasjonssiden er Lundberg en ny posisjon. Obligasjonen bør nesten sees på som et alternativ til kontanter siden avkastningen er så lav, men samtidig er etter vår vurdering risikoen også lav.

Aksjeandelen ligger fortsatt på ca. 60 prosent. I mai steg fondet med 3,77 prosent, og dermed har nedgangen hittil i år krympet til 10 prosent. Den positive utviklingen i mai kom hovedsakelig på slutten av måneden, da verdiaksjene tettet igjen noe av gapet til vekstaksjene.

Mer om fonder

Flere artikler

Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger
Carnegie Strategy Fund

Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger

Samstemte markedsbevegelser indikerer at verdensøkonomien nå er i ferd med å styrke seg. Aksjemarkedene gå oppover, de lange rentene har klatret noe, kredittmarginene krymper, og råvareprisene stiger. Dessuten er det...

John Strömgren 8 september 2020
Fortsatt positiv utvikling i juli
Carnegie Strategy Fund

Fortsatt positiv utvikling i juli

Både aksje- og selskapsobligasjonsmarkedene fortsatte den positive utviklingen i juli. Fondet steg også med 3,64 prosent. I aksjemarkedet forklares den sterke utviklingen hovedsakelig med kraftig oppgang for en liten gruppe...

John Strömgren 2 august 2020
Ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor
Carnegie Strategy Fund

Ytterligere aksjer i Essity, Telia og Investor

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020