Lukk

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til nivåene de lå på før man begynte å se på smittespredningen som en åpenbar trussel mot verdensøkonomien. Selskapsobligasjonene har også styrket seg, men ikke like betydelig. Volatiliteten har også falt. At den svenske kronen har styrket seg vesentlig den siste måneden, er et tegn på økt risikoappetitt.

Forventningene til selskapenes resultatutvikling er nå mye lavere sammenlignet med før koronakrisen. At avkastningskravet faller på risikable eiendeler som for eksempel aksjer, er sannsynligvis en effekt av støttetiltakene fra sentralbanker og stater. Det er vekstaksjene, med IT i spissen, som har størst fordel av situasjonen. I midten av mai var prisingsdifferansen mellom vekst- og verdiaksjer den høyeste noensinne. Det er rimelig å tro at verdiaksjene kan ta igjen en del av prisingsgapet hvis verdensøkonomien snart kommer tilbake i noe som minner om normal modus.

I mai økte Strategifonden posisjonen i Investor, NCC og Telia. Fondet har solgt seg ned i Kinnevik, SCA, Securitas, Skanska og Volvo. Det er først og fremst den relative prisingen som ligger til grunn for endringene. For eksempel er det uforståelig at rabatten i Investor nå ligger på over 20 prosent, spesielt når man tar hensyn til den pene porteføljen og det lave rentenivået. På obligasjonssiden er Lundberg en ny posisjon. Obligasjonen bør nesten sees på som et alternativ til kontanter siden avkastningen er så lav, men samtidig er etter vår vurdering risikoen også lav.

Aksjeandelen ligger fortsatt på ca. 60 prosent. I mai steg fondet med 3,9 prosent, og dermed har nedgangen hittil i år krympet til 9,8 prosent. Den positive utviklingen i mai kom hovedsakelig på slutten av måneden, da verdiaksjene tettet igjen noe av gapet til vekstaksjene.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang
Carnegie Strategifond

Opphentingen på selskapsobligasjonsmarkedet er endelig i gang

Utviklingen på børsene indikerer at verdensøkonomien vil hente seg inn relativt raskt. Den massive støtten som stater og sentralbanker iverksetter, forventes å få en langsiktig effekt. Samtidig letter nå land...

John Strömgren 3 juli 2020
Lokkende Telia og SCA
Carnegie Strategifond

Lokkende Telia og SCA

Rapportene til byggeselskapene, inkludert Skanska og NCC, overrasket positivt med pen lønnsomhet og ordreinngang. Dette indikerer at vi er på god vei til å nå definerte lønnsomhetsmål, selv om de...

John Strömgren 5 mai 2020
Har vi lagt det verste bak oss?
Carnegie Strategifond

Har vi lagt det verste bak oss?

Mars 2020 ble en av de mest dramatiske månedene i manns minne både for verdipapirmarkedene og for fondet. Turbulensen spredte seg til kredittsystemet, der risikomarginen nærmest eksploderte til nivåer som...

John Strömgren 1 april 2020