Lukk

Rekordstor prisingsdifferanse mellom vekst- og verdiaksjer

Etter hvert som spredningen av koronaviruset har avtatt og flere land har begynt å lette på restriksjonene, har verdipapirmarkedene styrket seg gradvis. Noen av aksjemarkedene har nesten kommet tilbake til nivåene de lå på før man begynte å se på smittespredningen som en åpenbar trussel mot verdensøkonomien. Selskapsobligasjonene har også styrket seg, men ikke like betydelig. Volatiliteten har også falt. At den svenske kronen har styrket seg vesentlig den siste måneden, er et tegn på økt risikoappetitt.

Forventningene til selskapenes resultatutvikling er nå mye lavere sammenlignet med før koronakrisen. At avkastningskravet faller på risikable eiendeler som for eksempel aksjer, er sannsynligvis en effekt av støttetiltakene fra sentralbanker og stater. Det er vekstaksjene, med IT i spissen, som har størst fordel av situasjonen. I midten av mai var prisingsdifferansen mellom vekst- og verdiaksjer den høyeste noensinne. Det er rimelig å tro at verdiaksjene kan ta igjen en del av prisingsgapet hvis verdensøkonomien snart kommer tilbake i noe som minner om normal modus.

I mai økte Strategifonden posisjonen i Investor, NCC og Telia. Fondet har solgt seg ned i Kinnevik, SCA, Securitas, Skanska og Volvo. Det er først og fremst den relative prisingen som ligger til grunn for endringene. For eksempel er det uforståelig at rabatten i Investor nå ligger på over 20 prosent, spesielt når man tar hensyn til den pene porteføljen og det lave rentenivået. På obligasjonssiden er Lundberg en ny posisjon. Obligasjonen bør nesten sees på som et alternativ til kontanter siden avkastningen er så lav, men samtidig er etter vår vurdering risikoen også lav.

Aksjeandelen ligger fortsatt på ca. 60 prosent. I mai steg fondet med 3,9 prosent, og dermed har nedgangen hittil i år krympet til 9,8 prosent. Den positive utviklingen i mai kom hovedsakelig på slutten av måneden, da verdiaksjene tettet igjen noe av gapet til vekstaksjene.

Mer om fonder

Strategifond A

Carnegie Strategifond finnes også i andelsklassen Strategifond G som retter seg mot institusjonelle investorer og betaler utbytte hvert kvartal. Carnegie Strategifond er et totalavkastningsfond som investerer i nordiske verdipapirer med...

Mer informasjon
Kjøp fond

Flere artikler

Kinnevik-aksjen har stabilisert seg og snudd oppover
Carnegie Strategifond

Kinnevik-aksjen har stabilisert seg og snudd oppover

Fondets oppgang fortsatte i mai. Forventningene som har drevet markedene de siste månedene, begynner nå å oppfylles. Smittespredningen avtar, vaksineringen har skutt fart (i det minste i den vestlige verden),...

John Strömgren 3 juni 2021
Tre av fire svenske børsnoterte selskaper slo analytikernes forventninger

Tre av fire svenske børsnoterte selskaper slo analytikernes forventninger

Makroøkonomiske tall, både tilbake- og fremadskuende, har de siste månedene vist at den økonomiske aktiviteten i verden er betydelig høyere enn tidligere forventet. Selv om BNP i EU falt i...

John Strömgren 5 mai 2021
Komponentmangelen fører til økt etterspørsel etter produksjonskapasitet
Carnegie Strategifond

Komponentmangelen fører til økt etterspørsel etter produksjonskapasitet

Industrikonjunkturen fortsetter å utvikle seg positivt, til tross for at pandemien gjør at deler av samfunnene stenges. I USA har både finans- og pengepolitiske stimuli av historiske dimensjoner ført til...

John Strömgren 7 april 2021