Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Risikoinformasjon

Här hittar du Carnegie Fonders policyer och andra dokument av legal karaktär.

Kontaktinformasjon

Svante Lundberg, Leder for compliance og visepresident
svante.lundberg@carnegiefonder.se

Henrik Hedblom, Risikoansvarlig
henrik.hedblom@carnegiefonder.se